Nieuwe fase samenwerkingsverband U-Talent

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen 44 middelbare scholen, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Hun netwerk gaat een nieuwe fase in, waarin ze ook samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Cultuurprofielscholen in de regio. Gezamenlijk werken ze aan onderwijskwaliteit, aansluiting en doorstroming.

Lees meer over deze samenwerking in het regionale ambitieplan U-Talent.