"Tijdens netwerkbijeenkomsten krijg ik tips die ik meeneem in de les"

Anita Kokelaar, scheikunde-, NLT- en ANW-docent op SG Huizermaat in Huizen:

Na mijn studie levenstechnologie in Wageningen en mijn promotie heb ik een postdoc gedaan in Frankrijk en ben ik bij een geur- en smaakstoffenbedrijf gaan werken. Een aantal jaren later heb ik de lerarenopleiding gedaan en stage gelopen hier op Huizermaat, waar ik vervolgens een baan kon krijgen.


U-Talent Ambitie

Naast docent ben ik samen met een collega U-Talent coördinator. Binnen U-Talent werken we samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Er zijn drie niveaus waarop je kunt deelnemen aan U-Talent. Onze school neemt deel aan het meest intensieve programma: U-Talent Ambitie. Dat houdt in dat leerlingen uit de onderbouw, havo-bovenbouw en vwo-bovenbouw kunnen deelnemen aan campusactiviteiten op de hogeschool en de universiteit. In aansluiting hierop ontwikkelen en verzorgen scholen verrijkingsprogramma’s en -activiteiten in de bètavakken. Vanuit onze school doen een aantal leerlingen mee aan de U-Talent Academie en op school bieden we ook een verrijkingsprogramma aan. Zelf geef ik het U-Talent schoolprogramma over polymeren.


Proteomics

Ik neem ook deel aan docentenactiviteiten van U-Talent, bijvoorbeeld een workshop over het vergroten van het rendement van U-Talent. Daarnaast heb ik deelgenomen aan een DOT over nieuwe scheikunde en ga ik deelnemen aan een workshop over proteomics. Het deelnemen aan activiteiten van U-Talent wordt gestimuleerd door de schoolleiding.


Iets nieuws leren

Mijn motivatie om mee te doen aan U-Talent activiteiten is dat het leuk is om inhoudelijk iets nieuws te leren. Je hoort ook van anderen hoe het op hun school gaat. Vaak krijg ik tijdens netwerkbijeenkomsten tips of informatie die ik kan meenemen in de les, bijvoorbeeld opdrachten of groepsindelingen. Ik zou het niet fijn vinden om alleen op school les te geven. Ik laat de leerlingen ook zien dat ik zelf deelneem aan professionaliseringsactiviteiten. Leerlingen vinden dat leuk!


Profiteren

SG Huizermaat is een brede scholengemeenschap, van mavo tot en met gymnasium. Op het vwo hebben we plus- en talentleerlingen. Talentleerlingen zijn hoogbegaafde leerlingen die in de onderbouw ook in aparte klassen zitten. Voor de plus- en talentleerlingen is zo’n samenwerking met U-Talent fijn, omdat deze leerlingen vaak wat extra’s aankunnen. Maar alle leerlingen profiteren ervan. Voor de bovenbouw van het vwo werkt het U-Talent programma prima, voor de havo is het lastiger om leerlingen te werven. Iets extra’s doen is voor deze leerlingen minder vanzelfsprekend.


Beroepen zien

Samenwerken met universiteiten, hogescholen en bedrijven vind ik erg belangrijk. Ik ga bijvoorbeeld ieder jaar met een groep leerlingen naar mijn oude werkgever in Naarden en ik ben bezig contact te leggen met een medisch bedrijf. Het is belangrijk dat leerlingen zien welke beroepen er zijn.