Aansluitingsbijeenkomst Biologie VO-HO/WO

Wie goed op de hoogte is van wat een ander doet, kan ook zorgen voor een betere inhoudelijke aansluiting. In het geval van onderwijsinstellingen leidt die kennis tot minder studie-uitval. Met dat idee in het achterhoofd organiseerden Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst ‘Van VO naar HO/WO’ voor VO- en HO-biologiedocenten op het Leo Kanner College in Leiden. Tijdens een ‘Fishbowl’ gingen docenten aan de hand van stellingen met elkaar in discussie, bijvoorbeeld over wat leerlingen nodig hebben aan kennis en vaardigheden. Vervolgens kregen de docenten drie minilessen over translatie en drie over logaritmen, steeds verzorgd door een vwo-docent, hogeschooldocent en universitairdocent. Ieder gaf les op zijn of haar eigen wijze. Aan het eind van de lessen waren er grote verschillen te zien en barstten er discussies los tussen de docenten. De deelnemende VO-docenten gaven aan dat het heel nuttig was om te zien op welk niveau zij hun leerlingen moeten ‘klaarstomen’, en HO-docenten zagen op welk niveau zij leerlingen ‘aangeleverd’ krijgen vanaf het VO. De 44 deelnemende docenten zullen, na deze succesvolle bijeenkomst, proberen meer bij elkaar te gaan kijken.

Meer informatie is te vinden op regionaalsteunpuntzuidholland.nl