Bètaberoepen in de klas

De DocentOntwikkelTeams (DOT’s) in het Food Valley Netwerk richten zich op het vertalen van vakinhoud naar het klaslokaal. Voor scheikunde was er een DOT met een hoogleraar, onderzoekers, vwo-docenten en een coach, waarin activerend lesmateriaal ontwikkeld werd. Deze DOT is uitgebreid met bedrijfsbezoeken. Zo ontdekten de docenten hoe onderdelen uit het scheikundecurriculum in bedrijven benut worden. Deze kennis hebben ze verwerkt in een lesmodule, waardoor ze ook bij de leerlingen terechtkomt.

Meer informatie is te vinden op foodvalleynetwerk.nl