Havo Toptalent Programma

Voor havisten die meer kunnen en willen is er het havo-toptalentprogramma: een honoursprogramma in 4- en 5-havo, waarmee succesvolle leerlingen door kunnen stromen in het vierjarige honoursprogramma van de bacheloropleiding van Saxion. In het havo-toptalentprogramma staan 21st century skills centraal. De havisten werken onder begeleiding van studenten aan oplossingen voor vraagstukken van lokale overheden en bedrijven. Verduurzaming is het hoogste doel van het programma: van de scholen wordt verwacht dat zij zelf ieder hun eigen programma ontwikkelen voor 4- en 5-havo, inclusief docenten­professionalisering, zodat zij uiteindelijk zelfstandig worden in het aanbieden van talentgericht onderwijs op de havo. Saxion is regievoerder over het proces, biedt diverse leerlingenactiviteiten aan en ondersteunt docenten in hun professionalisering (bijvoorbeeld door bijeenkomsten en individuele coaching).

Meer informatie is te vinden op saxion.nl