Honoursprogramma en masterclasses voor vwo

Jaarlijks kunnen veertig geselecteerde excellente leerlingen deelnemen aan het Pre-U honoursprogramma. De leerlingen komen gedurende anderhalf jaar iedere donderdagmiddag naar de universiteit. Ze volgen er drie modules over academische vorming en twee masterclasses. Het programma wordt afgesloten met een profielwerkstuk.

Leerlingen kiezen de masterclasses uit het reguliere aanbod voor 5/6-vwo-leerlingen. De masterclasses zijn iets minder intensief dan het honoursprogramma (zes bijeenkomsten op de universiteit), en zijn bedoeld voor leerlingen die verdieping willen.

Het honoursprogramma is samen met de scholen ontwikkeld en bleek voor de scholen een eyeopener voor de masterclasses. Resultaat: een groei van 250 naar meer dan 1000 deelnemende leerlingen. De participatie en betrokkenheid van de scholen heeft dus bijgedragen aan dit grote succes. De grote behoefte van scholen aan onderwijskundige en organisatorische duidelijkheid is hiermee opgevuld.

Meer informatie is te vinden op utwente.nl