Masterclass Shell

De Shell-masterclass laat docenten zien hoe hun vak in het bedrijfsleven toegepast wordt. Ze krijgen na afloop ook beeldmateriaal mee, waarmee ze hun lessen kunnen verlevendigen. Veel docenten beschouwen de masterclass van Shell als een eyeopener, die inzicht geeft in wat er in het bedrijfsleven gebeurt en hoe kennis uit vakken als natuurkunde, scheikunde, wiskunde en aardrijkskunde daar samenkomt. Het is belangrijk om meer nadruk te leggen op de integratie van deze vakgebieden. “Deze masterclasses zijn belangrijk voor de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven”, vertelt Henk-Jaap Kloosterman, Learning Manager Subsurface bij Shell. “Juist docenten kunnen bij hun leerlingen interesse wekken voor techniek.”

Meer informatie is te vinden op itsacademy.nl