Masterclass Statistiek

Op basis van de uitkomsten van een enquête onder docenten van lidscholen organiseerde het Regionaal Steunpunt Leiden in samenwerking met Bètasteunpunt Zuid-Holland in het najaar van 2016 een masterclass Statistiek. Zes statistiekexperts van Universiteit Leiden, LUMC, AEGON en het CBS gingen gedurende een half uur in op een casus uit hun eigen praktijk die interessant zou kunnen zijn voor het VO. Daarnaast gaven zij een schets van belangrijke statistische ideeën en/of concepten die volgens hen aan bod zouden moeten komen in het voortgezet onderwijs. De praktijkvoorbeelden dienden als (inspiratie)bron voor lesmaterialen, praktische opdrachten, profielwerkstukken en mooie casussen in de les. Ruim 35 geïnteresseerde docenten, uitgevers en toetsontwikkelaars volgden de masterclass. Inmiddels draait er een goedgevulde PLG Statistiek en kijken we uit naar de lesmaterialen die hieruit voortkomen.

Meer informatie is te vinden op regionaalsteunpuntzuidholland.nl