Professionele leergemeenschap NiNa

Sinds september 2013 organiseert Bètasteunpunt Zuid-Holland een professionele leergemeenschap (PLG) om docenten te ondersteunen bij het nieuwe natuurkunde-examenprogramma. Onder leiding van een vakdidacticus natuurkunde zijn zo'n vijftien docenten actief in deze levendige en actieve PLG. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig die een korte presentatie geeft, waarna de docenten de informatie direct proberen om te zetten in lesmateriaal, zoals opgaven, PO's en demonstraties. Docenten leren veel van elkaar en van de experts, passen de opgedane kennis toe in hun eigen lessen, en geven aan met veel plezier naar de bijeenkomsten te gaan.   

Meer informatie is te vinden op regionaalsteunpuntzuidholland.nl