Young Talent Tour

In de Brainportregio heeft de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs geleid tot de Young Talent Tour: een dag waarop vmbo-, havo- en vwo-bovenbouwleerlingen met bussen de regio in gaan en twee bedrijven bezoeken, in het kader van de Dutch Technology week. Het doel is leerlingen laagdrempelig in contact te brengen met young professionals en kennis te laten maken met mogelijke toekomstige werkplekken.

Leerlingen horen hoe het is om in de technologie te werken, wat de relatie is tussen de opleiding en het werk en welke carrièremogelijkheden er zijn. Daarmee verbreden ze de basis voor hun loopbaan- en studiekeuze. Aan de pilot in 2014 deden 60 leerlingen met hun docenten mee, in 2015 waren dit er 400, en in 2016 deden 250 leerlingen en 15 bedrijven mee. Van tevoren voert Fontys gesprekken met VO-docenten en bedrijven om wederzijdse contacten te leggen en behoeften af te stemmen. De Young Talent Tour wordt zowel door scholen als bedrijven erg positief ontvangen.

Meer informatie is te vinden op fontys.nl 

Bekijk een filmpje over de 2015 editie: