VO-HO netwerk Arnhem – Nijmegen

 

 

Regionaal bekend als: HAN College of Technology
& Radboud Pre-University College (PUC)

Het regionale netwerk VO-HO Arnhem-Nijmegen heeft als ambitie het verbeteren van de aansluiting van VO-scholieren richting het hoger onderwijs. Het netwerk richt zich op verbreding, verdieping en verrijking van het onderwijs en organiseert hiervoor samen met het voortgezet onderwijs activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten, en heeft een netwerkfunctie voor onze scholen. Het netwerk gebruikt het platform VO-HO als gremium voor het benaderen van de diverse voortgezet onderwijs besturen en de individuele scholen. Aan het platform VO-HO nemen 61 scholen uit het voorgezet onderwijs en vijf instellingen uit het hoger onderwijs (HBO en WO) deel waaronder de HAN en de RU.

Radboud Pre-University College of Science organiseert sinds het ontstaan van dit netwerk activiteiten gericht op het bèta- en techniekonderwijs. Sinds 2012 heeft de Radboud Universiteit tevens een PUC Humanities opgericht dat in 2016 is opgegaan in het Radboud PUC of Society waarin alle alfa en gamma faculteiten van de Radboud Universiteit vertegenwoordigd zijn.

Activiteiten voor leerlingen

 • Masterclasses
 • Vwo-talentenprogramma
 • Excellentieprogramma
 • Plus programma’s
 • Thematours
 • NLT-programma
 • Profielwerkstuk:  (PWS) begeleiding,
  PWS-starter
 • Begeleiding Meesterproef
 • Olympiades
 • Gastlessen
 • Profielkeuzedagen
 • Schoolbezoeken
 • Techniekdagen
 • Girlsday

Activiteiten voor docenten

 • Masterclasses
 • Studiedagen
 • DOTs
 • VO-docent nog een stap verder
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Examenbesprekingen

Andere netwerken