VO-HO Netwerk Brabant

Regionaal bekend als De Onderwijsingenieurs

‘De Onderwijsingenieurs’ is het Centre of Expertise (CoE) van Fontys Hogescholen dat streeft naar duurzame innovatie van het primair en voortgezet onderwijs.

Waarom zijn we er?

De onderwijssector wordt in toenemende mate en met hoge urgentie gevraagd leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin future skills, zoals het oplossen van complexe problemen, kritisch denken, creativiteit, (internationaal) samenwerken en communiceren, als essentieel worden beschouwd (World Economic Forum, 2016). Dit vraagt om gepersonaliseerd, adaptief en innovatief onderwijs. Het is belangrijk daarbij te beseffen dat de onderwijstransitie die nodig is het niveau van lespakketten, excursies en gastlessen overstijgt en duurzaam verankerd moet zijn in de onderwijsprofessionals zélf. Het CoE biedt het onderwijsveld de gevraagde expertise.

 

Wat willen we?

Goed funderend onderwijs begint niet bij grootse vergezichten en revolutionaire instant-onderwijsconcepten. Het ontstaat wél als onderwijsprofessionals scherp zicht willen krijgen op wat de toekomstige maatschappij van hun leerlingen vraagt, als ze willen zoeken naar nóg betere leeromgevingen voor hun leerlingen, als ze bestaande onderwijstradities kritisch durven te bevragen, als ze samenwerking willen zoeken om hun ideeën te delen en als ze zich willen inzetten om hands-on én minds-on hun eigen onderwijs te verbeteren.

Het CoE ‘De Onderwijsingenieurs’ biedt samen met partners in de regio, zoals de TU/e, een platform om onderwijsingenieurs bij elkaar te brengen en te ondersteunen. Zo bouwen we samen aan onderwijs dat hen nóg beter in staat stelt om future skills van leerlingen te herkennen en te stimuleren. We willen nadrukkelijk de schotten die zijn ontstaan tussen PO en VO, het vervolg onderwijs en het werkveld doorbreken en daarmee de aansluiting verbeteren.

Hoe doen we dat?

De Onderwijsingenieurs werkt bottom-up door het inrichten van learning design studios van leraren, opleiders en andere stakeholders rond uitdagingen die betrekking hebben op een transitie naar onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van future skills. Die uitdagingen kunnen worden aangedragen door het onderwijsveld, overheid en/of bedrijfsleven. Het uitgangspunt is dat onderwijsprofessionals in de kern professionele ontwerpers zijn.