VO-HO Netwerk Leiden & Zuid-Holland

Regionaal bekend als Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is de nieuwe naam van de samenwerkende organisaties Regionaal Steunpunt Leiden (ICLON, Universiteit Leiden) en Bètasteunpunt Zuid-Holland (Technische Universiteit Delft).

Kennis en kunde

Het onderwijsnetwerk verbindt het voortgezet onderwijs (vo), hogescholen en universiteiten (ho), waarbij docentprofessionalisering en aansluiting centraal staan. Daarnaast werken verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio samen met ons aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs. Door de kennis en kunde van deze partijen te bundelen, zorgen we met elkaar voor:

  • Kwalitatief beter onderwijs: docenten passen nieuwe inzichten, opgedane vaardigheden en kennis toe in de klas.
  • Vernieuwend onderwijs: door docenten meer inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied, zowel vanuit het onderwijsveld als uit het bedrijfsleven.
  • Aansluitend onderwijs: door de samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs en door de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Activiteiten voor docenten

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland biedt verschillende professionaliseringsactiviteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2018/2019 is dit aanbod niet alleen toegespitst op bètavakken, maar ook de alfa- en gammavakken en vakoverstijgend aanbod. Wij richten onze professionaliseringsactiviteiten zoveel mogelijk op de vraag en behoeften uit het onderwijsveld. Er zijn verschillende professionaliseringsactiviteiten te onderscheiden:

  • Vakinhoudelijk: bijeenkomsten waarin ontwikkelingen binnen het vakgebied worden besproken en bediscussieerd. Vakdidactiek en wetenschappelijk onderzoek speelt veelal een grote rol.
  • Vakoverstijgend/thematische bijeenkomsten waarin thema’s als diversiteit, milieu, burgerschap, leeropbrengsten, onderzoekbegeleidingen en ondernemerschap worden behandeld.
  • Netwerkbijeenkomsten: ontmoetingsmomenten waarbij docenten, teamleiders of schoolleiders in contact komen met collega’s van andere scholen of experts uit het onderwijs en het maatschappelijk veld.