Landelijke Conferentie 2017

Landelijke Conferentie VO-HO netwerken 2017

Ruimte bieden, ruimte nemen

Datum: 30 maart
Tijd: van 13:00 uur tot 18:30 uur
Locatie: Hogeschool Domstad Utrecht


De VO-HO netwerken nodigen u van harte uit voor de Landelijke Conferentie VO-HO netwerken die plaatsvindt op donderdag 30 maart 2017 van 13:00 - 18:30 bij Hogeschool Domstad in Utrecht.

Het thema van de dag is: Ruimte bieden, ruimte nemen. 

De VO-HO netwerken willen graag dat docenten ruimte nemen om hun onderwijs blijvend te verbeteren en te vernieuwen. Dit is lege ruimte als er geen mogelijkheid is om bij deze professionalisering samen te werken met collega’s van andere scholen, gebruik te kunnen maken van expertise vanuit het HBO en WO, inspiratie op te doen vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap.  

De regionale VO-HO netwerken stimuleren docenten om de ruimte in te nemen, betrekt scholen om de ruimte te bieden en biedt de mogelijkheid om die ruimte ook te vullen, zodat zij hun leerlingen optimaal kunnen voorbereiden op hun vervolgstudie. 

Daarom verdiepen we ons op deze conferentie in de theorie en praktijk van die ruimte, met verhalen van experts en voorbeelden uit de tienjarige ervaring van de VO-HO netwerken.

Lezingen
Dr. Frans Meijers zal het thema inluiden met zijn lezing Kwaliteit en beleid, een spel. Hij gaat aan de hand van prikkelende uitspraken in op de kenmerken van het beleidsspel (vooral: het scheiden van strategisch en tactisch beleid) en op de competenties die het spelen van het spel vraagt van zowel docenten als hun leidinggevenden. 

Esther Klaster schetst in de tweede lezing Succesfactoren voor samenwerking gebaseerd op het onderzoek netwerken VO. 

Presentaties en werkgroepen
Inspire, innovate en connect: In twee rondes bieden we tien werkgroepen aan die inspireren, verbinden en innoveren. In de link een kort overzicht van de werkgroepen. Op de conferentie kunt u uw keuze maken. 

Aan het eind van de conferentie wordt het recent vormgegeven Handboek Kwaliteitszorg Regionale VO-HO netwerken feestelijk overhandigd aan de Tweede Kamerleden Pieter Duisenberg, VVD en Michel Rog, CDA, waarna we de dag afsluiten met een borrel.  

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze conferentie door een mail te sturen aan tweedefase@slo.nl onder vermelding van conferentie 30 maart, uw naam (voornaam en achternaam) en organisatie.

We hopen u op 30 maart te ontmoeten in Utrecht, Hogeschool Domstad.


Agnes Kemperman
Voorzitter Regionale VO-HO netwerken