Regionaal VO-HO netwerk Amsterdam

Regionaal bekend als: Bètapartners / Its Academy

Website: http://www.itsacademy.nl/


De missie van Amsterdam is leerlingen enthousiast maken en aanzetten tot een bewuste studiekeuze en carrière in bèta of techniek door verdieping en uitdaging. Zij richten zich hierbij met name op havo en vwo bètadocenten in het voortgezet onderwijs. Het Amsterdamse netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling, en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs.


Doelen
 • Leerlingen enthousiasmeren om voor bèta of technische studies en beroepen te kiezen;
 • De kwaliteit van het bèta-onderwijs in de regio verhogen;
 • De juiste studiekeuze bevorderen en uitval tijdens de studie beperken;
 • Bètadocenten ondersteuning bieden bij het vormgeven van hun lessen;
 • Het tekort aan bètadocenten in het voortgezet onderwijs aanpakken;
 • Bèta- en techniekactiviteiten aanbieden voor excellente leerlingen.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 4
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 43
 • Aantal deelnemende leerlingen: 5.800
 • Aantal deelnemende docenten: 600

De aangesloten HO-instellingen zijn: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool InHolland. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 4 instellingen en rectoren van VO- scholen. De stuurgroep heeft een adviesgroep bestaande uit een vertegenwwoordiger van Jet-Net en uit het bedrijfsleven.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • Profielwerkstukbegeleiding
 • Masterclasses
 • Sciencelabs
 • Webklassen
 • Bètadagen
 • Olympiades
 • Girls days
 • Collegetour (BedrijfsDOT)
 • Bètapartnersconferentie
 • DocentOntwikkelTeams (DOTs)
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Cursussen
 • Masterclasses
 • Workshops
 • Congressen
 • Symposia
 • Excursies

Meer informatie

www.itsacademy.nl

 


Best practices


De kwaliteit van scholen en docenten wordt verhoogd door intensieve samenwerking in de regio met het gezamenlijk ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring.
Agnes Kemperman regionaal VO-HO netwerk Amsterdam