Regionaal VO-HO netwerk Brabant i.o.

Regionaal bekend als: Diverse samenwerkingsverbanden van scholen met Avans, Fontys, NHTV, TU Eindhoven en/of Tilburg University

Website: http://www.betabreed.nl


Brabant wil een impuls geven aan het bètaonderwijs in de provincie Noord-Brabant. In de provincie zijn veel netwerken en partijen actief die werken aan de verbinding tussen VO, HO en bedrijfsleven. Het Brabantse uitgangspunt is deze netwerken in stand te houden, onderling nauw samen te werken, en gebruik te maken van de gezamenlijke kennis en kunde. Binnen de netwerken gelden korte lijnen waardoor initiatieven snel duurzaam landen.


Doelen
 • Bètaonderwijs in een maatschappelijke context plaatsen, waardoor het belang van deze vakken voor leerlingen aantoonbaarder wordt;
 • Bètaonderwijs aan laten sluiten op het vervolgonderwijs;
 • Bètaonderwijs aantrekkelijk maken als opstart voor studiekeuze en beroep, zodat jong talent ook in de toekomst voor technologie kiest;
 • De samenwerkingsverbanden in Brabant in het VO-HO netwerk formaliseren en verduurzamen;
 • Docenten en TOA’s vakinhoudelijk en –didactisch professionaliseren;
 • Eén activiteitenoverzicht voor de regio Brabant.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 5
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 63
 • Aantal deelnemende leerlingen: 9.500
 • Aantal deelnemende docenten: 100

De aangesloten HO-instellingen zijn: Avans Hogeschool, NHTV internationale hogeschool Breda, Fontys Hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • Gastlessen
 • Meeloopdagen, proefstuderen, oriëntatiemiddagen
 • Profielwerkstukbegeleiding
 • Expertbegeleiding bij meesterproef
 • First Lego league, First Tech Challenge
 • Speeddaten
 • Schakelmodules, verdiepingsprojecten
 • Girls days, Jet-Net careerday
 • Workshops, practica, masterclasses
 • Keuzecolleges
 • Werkweken
 • Decanendagen
 • Docentendagen
 • Studiemiddagen
 • Mentorcoaching
 • Docentuitwisseling
 • Internationalisering
 • Bedrijfsbezoeken
 • DocentOntwikkelTeams (DOTs)
 • BedrijfsDOT, Cursus Bedrijf in de klas
 • Bèta black belt
 • Cursussen
 • Masterclasses

Meer informatie

www.betabreed.nl
 


Best practices


Downloads


De uitdaging in Noord-Brabant is het verbinden van alle initiatieven die er zijn, met de ambitie te komen tot een efficiënt en effectief samenwerkingsnetwerk van bedrijven, VO-scholen en HO-instellingen.
Minke Wolters regionaal VO-HO netwerk Brabant