Regionaal VO-HO netwerk Leiden

Regionaal bekend als: Regionaal Steunpunt Leiden

Website: http://regionaalsteunpuntzuidholland.nl


Leiden heeft als missie om de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Zij gelooft in de kracht van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit. Leiden ambieert om, in nauwe samenwerking met het Bètasteunpunt Zuid-Holland, uit te groeien tot een stevig samenwerkingsverband van VO-scholen, waardoor ze niet langer een steunpunt zijn vóór scholen maar een steunpunt ván scholen.


Doelen
 • Docenten hun talenten optimaal laten ontwikkelen en inzetten;
 • Een stevig docentennetwerk faciliteren;
 • Uitwisselingsmogelijkheden bieden tussen HO en VO op docentenniveau;
 • Een samenwerkingsplatform bieden op schoolleiders-, bètacoördinatoren- en docentenniveau;
 • Bijdragen aan vernieuwing van lesmateriaal;
 • Eén loket ontwikkelen met alle activiteiten uit de regio (inclusief verwijzing naar leerlingenactiviteiten);
 • Actief inspelen op vragen en behoeften van VO-docenten.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 2
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 50
 • Aantal deelnemende leerlingen: 1.562
 • Aantal deelnemende docenten: 210

De aangesloten HO-instellingen zijn: Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.


Kernactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • BedrijfsDOTs
 • Cursussen
 • Cursus Bètaberoepen in de les
 • Docentenbijeenkomsten (professionele leergemeenschappen)
 • Masterclasses
 • Bètacoördinatoren overleggen
 • Raad van advies (schoolleiders overleggen)

Meer informatie

www.regionaalsteunpuntzuidholland.nl


Best practices


Het Regionaal Steunpunt Leiden ziet als belangrijkste ambitie om, in samenwerking met het Bètasteunpunt Zuid-Holland, uit te groeien tot een stevig samenwerkingsverband van VO-scholen waardoor we niet langer een steunpunt zijn voor scholen maar een steunpunt ván scholen.
Jacqueline Hoornweg regionaal VO-HO netwerk Leiden