Regionaal VO-HO netwerk Arnhem-Nijmegen

Regionaal bekend als: HAN College of Technology / Radboud Pre-University College (PUC) of Science

Website: http://www.ru.nl/pucofscience/


Arnhem-Nijmegen wil de aansluiting van VO-leerlingen richting het hoger onderwijs verbeteren, door het organiseren van activiteiten voor deze leerlingen en hun docenten. Arnhem-Nijmegen heeft onder meer een BètaPWS steunpunt, dat hulp biedt bij profielwerkstukken, en diverse vaksteunpunten. De vaksteunpunten zorgen voor een verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de vakinhoud en exameneisen op het VO.


Doelen
 • Een structurele relatie met scholen in de regio opbouwen om vakinhoudelijke kennis uit te wisselen;
 • Ondersteuning en verbetering van de vakinhoud voor de bèta-schoolvakken;
 • Een beter geïnformeerde en gemotiveerde keuze van VO-leerlingen voor een vervolgopleiding.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 2
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 24
 • Aantal deelnemende leerlingen: 2.000
 • Aantal deelnemende docenten: 500

De aangesloten HO-instellingen zijn: Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • Masterclasses
 • Vwo-talentenprogramma
 • Excellentieprogramma
 • NLT-programma
 • Profielwerkstuk (PWS) begeleiding
 • Olympiades
 • Gastlessen
 • HiSPARC
 • 3- en 4-havo dagen
 • Profielkeuzedagen
 • PWS-prijzen: Van Melsenprijs en HCOT pwsprijs
 • PWS-starter
 • Schoolbezoeken
 • Techniekdagen
 • Begeleiding Meesterproef
 • Masterclasses
 • Docentontwikkelteams (DOTs)
 • BedrijfsDOT
 • VO-docent nog een stap verder
 • Studiedagen
 • Examenbesprekingen

Meer informatie

www.ru.nl/pucofscience en www.hcot.nlBest practices


Binnen het BRSP Arnhem-Nijmegen leren voortgezet onderwijs, hoger onderwijs én bedrijfsleven van en met elkaar met als doel het creëren van uitdagende en verrijkende activiteiten voor scholieren en hun docenten.
Barbara Evertsen regionaal VO-HO netwerk Nijmegen