Regionaal VO-HO netwerk Noord

Regionaal ook bekend onder de namen van de deelnetwerken: Science LinX / Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân / Hanze Bètasteunpunt / Hanze Junior College

Website: http://www.rug.nl/sciencelinx/docenten/


In Netwerk Noord werken scholen, hoger onderwijs en bedrijfsleven samen om leerlingen en docenten nauw te betrekken bij bèta/techniek in het Noorden, èn om hun talenten meer aan te spreken. Naast een rijk aanbod voor leerlingen, heeft het netwerk een breed professionaliseringsaanbod voor docenten. Daarmee ondersteunt het hen bij uitdagend, relevant en inspirerend onderwijs. Netwerk Noord is sterk in het verbinden van formele en informele leeromgevingen, uiteenlopend van lesmodules op school en internationale wedstrijden tot festivals en tentoonstellingen. Het goed georganiseerde netwerk werkt aan één gezamenlijke visie voor de drie provincies, met oog voor de eigenheid van de regio.


Doelen
 • Het ontwikkelen van een bestendig VO-HO netwerk met aandacht voor regio-thema’s als energy, healthy ageing en biobased economy;
 • Het professionaliseren van VO-docenten met didactische vaardigheden, up-to-date kennis uit het wetenschappelijke onderzoek en bedrijfsleven;
 • Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
 • Nauwe samenwerking met het regionale en internationale bedrijfsleven;
 • Het aanbieden van een excellentieprogramma voor talentvolle havo- en vwo-leerlingen.
   
Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 5
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 40
 • Aantal deelnemende leerlingen: 5.000+
 • Aantal deelnemende docenten: 500

De aangesloten HO-instellingen zijn: Rijksuniversiteit Groningen (coördinator), Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Hogeschool VHL en Stenden Hogeschool.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ieder van de HO-instellingen, van drie VO-scholen en de regio-coördinator Jet-Net Noord.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • Profielwerkstuk begeleiding
 • Meesterproef begeleiding
 • Webklassen / Online proefstuderen
 • Wetenschapswedstrijden
 • Junior Honours College - havo/vwo
 • Keuzecolleges Technasium
 • Voorlichtingsactiviteiten
 • Publieksactiviteiten, zoals wetenschapsfestivals
 • Discovery truck
   
 • Docentdagen

 • Docent Ontwikkel Teams (DOTs)

 • BedrijfsDOT

 • Cursussen/ Nascholingen

 • Bètaberoepen in de les

School management:

 • Bijeenkomsten decanen/directies


Meer informatie

www.rug.nl/sciencelinx/docentenBest practices


Dit is het bewijs dat samenwerken loont. De Hanzehogeschool heeft een sterke traditie in talentonderwijs, de Friese hogescholen in studiekeuze en beroepsoriëntatie en de RUG laat leerlingen kennismaken met geweldig onderzoek. We kunnen alleen maar van elkaar leren.
Renske de Jonge regionaal VO-HO netwerk Noord