Regionaal VO-HO netwerk Oost

Regionaal bekend als: Bètasteunpunt Oost en VO-HO-netwerk Oost

Website: http://www.beta-oost.nl


In Oost werken docenten en TOA’s uit het VO en HO intensief samen in teams bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs. Oost betrekt studenten in de ontwikkeling en uitvoering van programma's, waardoor zij snel kunnen schakelen en maatwerk voor scholen kunnen leveren. Er zijn zowel activiteiten voor docenten als voor leerlingen. Vraaggestuurdheid staat hierbij centraal.


Doelen
 • Een bijdrage leveren aan de professionalisering van docenten;
 • Vakvernieuwing uitgevoerd door teams docenten;
 • Het bètatechnisch onderwijs stimuleren door de VO-HO aansluiting te verbeteren, om het studiesucces van (aankomende) studenten te vergroten.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 3
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 80
 • Aantal deelnemende leerlingen: 7.500
 • Aantal deelnemende docenten: 600

De aangesloten  HO-instellingen zijn: Saxion, Universiteit Twente en Windesheim.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • Masterclasses
 • Wedstrijden, zoals Funpark Challenge en First Lego League
 • Leerlingenlab
 • Kampen
 • Havo Toptalent Programma
 • 'Met de klas naar het lab' workshops
 • Meesterproefbegeleiding
 • Studentambassadeurs op scholen
 • DocentOntwikkelTeams (DOTs)
 • BedrijfsDOT
 • Cursussen
 • Cursus Bètaberoepen in de les
 • Twents Meesterschap conferentie
 • Bètaberoepen in de klas
 • Lesmateriaal ontwikkelen, zoals practica en lesmodules

Meer informatie

www.beta-oost.nl
 


Best practices


Ik heb zeker het gevoel dat we elkaar weten te vinden in dit netwerk. Als we ergens tegenaan lopen is er altijd wel iemand die een oplossing kan suggereren.
Ingrid Breymann regionaal VO-HO netwerk Oost