Regionaal VO-HO netwerk Utrecht

Regionaal bekend als: U-Talent

Website: http://www.u-talent.nl


In Utrecht werken de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en scholen nauw samen om de kwaliteit van het bèta- en techniekonderwijs te verbeteren. U-Talent biedt een compleet pakket van activiteiten voor havo- en vwo-leerlingen met een N-profiel, onderbouwleerlingen, bètadocenten, TOA’s en schoolleiders. Ook de partnerscholen organiseren op school activiteiten voor hun leerlingen. Scholen kunnen deelnemen aan het netwerk op drie niveaus: intensief in het Ambitieprogramma, compleet in het Connectieprogramma en naar keuze in het Open programma.


Doelen
 • Talentontwikkeling van alle havo- en vwo-leerlingen in de bètavakken;
 • Professionalisering van bètadocenten en schoolleiders in het VO;
 • Verhoging van het studiesucces bij bètastudies in het HO;
 • Professionalisering van HO-docenten die lesgeven in bèta bachelorstudies aan de Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU);
 • Valorisatie van bètaonderzoek en -onderwijs van de UU en de HU;
 • Ontwikkeling van een gedifferentieerd bètanetwerk van VO-scholen, UU en HU.

Deelnemers 2015-2016
 • Aantal aangesloten HO-instellingen: 2
 • Aantal aangesloten VO-scholen: 40
 • Aantal deelnemende leerlingen: 1.800
 • Aantal deelnemende docenten: 450

De aangesloten  HO-instellingen zijn: Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.


Kernactiviteiten
Leerlingenactiviteiten
Docentenactiviteiten
 • U-Talent Academie voor 5/6 vwo (talentprogramma)
 • Talentprogramma voor 4/5 havo
 • Masterclasses
 • Profielwerkstukbegeleiding
 • Voor 3 en 4 vwo: een 2-daagse module volgen
 • Voor 1 en 2 havo/vwo: dagen in het universiteitsmuseum
 • U-Talent conferentie
 • Workshops
 • Cursussen
 • TOA-inspiratiemiddag
 • Schoolleiders workshop
 • Seminarreeksen

Meer informatie

www.u-talent.nlBest practices


U-Talent biedt verdieping en verrijking in bèta en techniek voor leerlingen, docenten en scholen. Er zijn drie smaken: ‘intensief’ in het Ambitieprogramma, ‘compleet’ in het Connectieprogramma en ‘naar keuze’ in het Open programma.
Ton van der Valk regionaal VO-HO netwerk Utrecht