Doelen


Doelen


De regionale VO-HO netwerken slaan een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. De netwerken zijn actief vanuit de volgende doelen: 
 
 • Professionele ontwikkeling VO-docenten en schoolleiders
  • Aantrekkelijker maken (exacte) lerarenberoep
  • Professionele ontwikkeling VO-docenten en schoolleiders
  • Kwaliteitsimpuls VO-scholen als lerende organisaties
    
 • Doorlopende vakinnovaties
  • Doorontwikkeling VO-curricula door docenten VO en HO, lerarenopleidingen en bedrijfsleven samen.
    
 • Verbeteren aansluiting VO en HO
  • Uitdagende programma’s voor VO-leerlingen die meer kunnen/willen
  • Aantrekkelijker bèta-onderwijs in het VO (didactisch, inhoudelijk en gedifferentieerd)
  • Verbeteren aansluiting onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek
  • Verbeteren keuzeproces HO bij VO-leerlingen (loopbaanoriëntatie en –begeleiding)
  • Vergroten studiesucces bètastudies (eerstejaars) studenten 
  • Vergroten HO-kennis bij VO-docenten en VO-kennis bij HO-docenten