Hoe zorgen we voor een optimale aansluiting tussen middelbare scholen en het hoger onderwijs? Hoe geven we een doorlopende vakvernieuwing vorm? En hoe dragen we bij aan de professionalisering van docenten? Dit zijn vragen waar de tien regionale VO-HO netwerken zich voor inzetten, door samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren. Via regionale activiteiten voor havo en vwo leerlingen en voor docenten, schoolleiders en technische onderwijsassistenten, werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs in de hele onderwijsketen.

“Docenten zien hoe hun vakken worden toegepast in het bedrijfsleven."
Jacqueline Hoornweg Directeur Regionaal Steunpunt Leiden
“ De kwaliteit van scholen en docenten wordt verhoogd door intensieve samenwerking in de regio met het gezamenlijk ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring. ”
    Agnes Kemperman Programmamanager Bètapartners
“Leerlingen vinden het leuk om de echte wereld in te gaan"
Karin Wouters Directeur Onderwijs op het Christelijk Lyceum Veenendaal

Netwerken

Wat zijn de regionale VO-HO netwerken? Lees meer over hun partners, ambities en activiteiten.

Ervaringen

Laat je inspireren door de mensen die in de praktijk de netwerken vormen.

Publicaties

Neem kennis van de publicaties en onderzoeken van/naar de regionale VO-HO netwerken.