Veelgestelde vragen

Overig

Lidmaatschap

Samenhang met andere netwerken

 • Wat is de samenhang van de regionale VO-HO netwerken met de B√®tasteunpunten?

  De tien regionale VO-HO netwerken bestaan uit een combinatie van de Brede Regionale Steunpunten (ook wel Bètasteunpunten/Vaksteunpunten) en de VO-HO netwerken voor bètatechniek en/of excellentie. De Bètasteunpunten hebben de focus op de docent en de VO-HO netwerken voor bètatechniek en/of excellentie op de leerling. Beide typen netwerken zijn, wegens overlappende doelstellingen en partners en om versnippering te voorkomen, steeds verder vervlochten geraakt. Sinds 2015 spreken we daarom landelijk van tien regionale VO-HO netwerken (combinatie van beide netwerken). Regionaal kennen de netwerken verder een eigen naamvoering.

 • Wat is de samenhang van de regionale VO-HO netwerken met andere netwerken van ketensamenwerking?

  Los van de regionale VO-HO netwerken, netwerken met de focus op bèta en techniek die sinds 2004 met middelen vanuit de overheid zijn gestimuleerd, zijn er regionaal (los van stimuleringsmiddelen) ook andere netwerken tot ontwikkeling gekomen die actief zijn op gebied van ketensamenwerking tussen VO en HO. Waar mogelijk werken de regionale VO-HO netwerken samen met andere netwerken. Dit vanuit de gedachte dat verschillende netwerken elkaar kunnen versterken en dat je samen verder komt.

Activiteiten

 • Hoe is de verhouding tussen activiteitenaanbod voor docent en leerling?

  Veel van de netwerken hebben aanbod voor zowel docenten als leerlingen. Er zijn echter ook netwerken die de focus meer op één van beide leggen. Bij het vormgeven van het activiteitenaanbod wordt zoveel mogelijk vraaggestuurd vanuit de leden gewerkt.

 • Wat voor type activiteiten bieden de netwerken aan?

  Activiteiten van de netwerken zijn gericht op docenten, schoolleiders, technisch onderwijsassistenten (toa’s) en leerlingen. Waar mogelijk worden de activiteiten voor docenten en leerlingen in samenhang aangeboden. Elk netwerk legt in het activiteitenaanbod eigen accenten, afgestemd op de behoeften van betrokken HO-instellingen, VO-scholen, bedrijfsleven en regio.

  Voorbeelden van activiteiten voor docenten zijn docentontwikkelteams (DOT’s) en andere professionele leergemeenschappen (PLG’s). Hierin gaan groepen VO-docenten onder begeleiding van HO-vakdidactici aan de slag met het samen ontwikkelen van lesmateriaal of met samen geformuleerde ontwikkelvragen. Ook kan gedacht worden aan vakinhoudelijke en didactische professionaliseringsprogramma’s, uitwisselingsprogramma’s van VO- en HO-docenten en HO-studenten die persoonlijk assistent (‘PAL’) zijn van VO-docenten.

  Voor leerlingen kan gedacht worden aan verdiepende en verrijkende programma’s (o.a. pre-university colleges en honourstrajecten), profielwerkstukbegeleiding, masterclasses, summerschools, webklassen, e-learning, bijdragen aan profiel- en studiekeuze (loopbaanoriëntatie en –begeleiding), en het ter beschikking stellen van HO-onderzoekslabs.