Regionale VO-HO netwerken

Studiesucces in het HO begint in het VO. School en hoger onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs in de onderwijsketen. Voorbereidend en hoger onderwijs werken op de inhoud van het onderwijs graag goed samen. Deze samenwerking is op regionaal niveau effectief te organiseren. De tien VO-HO netwerken voorzien in deze regionale verbindingen. Ze leggen verbindingen tussen VO, HO en het beroepenveld, regionaal en landelijk, en docenten en schoolleiders onderling.

361 (60%) VO-scholen

22 Hogescholen

12 Universiteiten

35.000+ Leerlingen

3800+ Docenten

klik op een regio voor meer informatie over het Vo-Ho netwerk

Doelen

De regionale VO-HO netwerken slaan een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. De netwerken zijn actief vanuit de volgende doelen: 


Ik heb zeker het gevoel dat we elkaar weten te vinden in dit netwerk. Als we ergens tegenaan lopen is er altijd wel iemand die een oplossing kan suggereren.
Ingrid Breymann regionaal VO-HO netwerk Oost