De regionale VO-HO netwerken voor duurzaam onderwijs van de toekomst!

Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Daarom werken havo- en vwo-scholen, hogescholen en universiteiten al ruim 20 jaar samen aan een verbetering van de aansluiting, doorlopende vak- en curriculumontwikkeling én de professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden. Via regionale activiteiten door heel Nederland voor havo en vwo leerlingen, docenten, schoolleiders en technische onderwijsassistenten, werken we zo samen aan kwalitatief goed onderwijs in de hele onderwijsketen. Niet alleen regionaal, maar juist ook landelijk! Want samen kom je verder!

Regionale samenwerking

Neem kennis van de huidige samenwerking
en de bijbehorende doelen.

Netwerken

Wat zijn de regionale VO-HO netwerken?
Lees meer over hun partners, ambities en activiteiten.

Contact

Neem kennis met 
de regionale VO-HO netwerken.