Doorlopend leren tussen voortgezet en hoger onderwijs

Hoe zorgen we voor een optimale aansluiting tussen middelbare scholen en het hoger onderwijs? Hoe geven we een doorlopende vakvernieuwing vorm? En hoe dragen we bij aan de professionalisering van docenten?

Dit zijn vragen waar de regionale VO-HO netwerken zich voor inzetten, door samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren.

Via regionale activiteiten voor havo en vwo leerlingen en voor docenten, schoolleiders en technische onderwijsassistenten, werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs in de hele onderwijsketen.

Regionale samenwerking

Neem kennis van de huidige samenwerking
en de bijbehorende doelen.

Netwerken

Wat zijn de regionale VO-HO netwerken?
Lees meer over hun partners, ambities en activiteiten.

Activiteiten

Neem kennis van de activiteiten
vanuit de regionale VO-HO netwerken.