Samenwerken aan duurzaam onderwijs van de toekomst

Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Om deze reden werken havo- en vwo-scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties al sinds 2004 samen aan een verbetering van de aansluiting, doorlopende vak- en curriculumontwikkeling én de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals.

Landelijke dekking

Er zijn 9 Regionale VO-HO netwerken. In deze netwerken staan de leerlingen, docenten en scholen in het voortgezet onderwijs in verbinding met hoger onderwijsinstellingen en andere relevante partners. Dit doen de netwerken verankerd in de maatschappelijke opdracht: de behoeften van de maatschappij en arbeidsmarkt. Maatwerk is hierbij leidend: elke regio, school, docent en leerling heeft immers andere behoeftes.

Binnen de landelijke samenwerking van de Regionale VO-HO netwerken vindt structureel overleg en afstemming plaats met ketenpartners zoals met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de onderwijsraden, Platform Talent voor Technologie en SLO.

Missie

De missie van de Regionale VO-HO netwerken is om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs te verbeteren, professionalisering van onderwijsprofessionals te stimuleren en ontwikkelingen op het gebied van vakinhoud- en curriculum te agenderen. Door deze samenwerking op regionaal niveau goed te organiseren en landelijk met elkaar te versterken maken we impact.

Visie

Leerlingen leren van bevlogen en inspirerende onderwijsprofessionals en ervaren een drempelloze overstap naar vervolgonderwijs.

Programmalijn 1

Sterke positionering en verduurzaming in landelijke kennis community

Programmalijn 2

Regionale verbinding en interdisciplinaire samenwerking alfa, bèta en gamma domeinen

Programmalijn 3

Landelijke beleidsdoelen vanuit ministerie van OCW verbinden en stimuleren

Hogescholen, universiteiten en partners in de regionale VO-HO Netwerken