Focus 2024 – 2028

De Focus 2024 – 2028 is een actieagenda voor een periode van vijf jaar. Naast een breed meerjarenperspectief, schetst het concrete, gezamenlijke programmalijnen, met passende onderliggende acties voor de komende jaren. Om in te spelen op actuele ontwikkelingen, worden deze acties jaarlijks bijgesteld.

 

UITGELICHT

Terugblik Conferentie 2022

Profielwerkstuk.nl

Teach4life