Publicaties

 

Verkennning vervolgonderwijs

december, 2021. Onderzoek in opdracht van SLO en het ministerie van OCW naar de wensen van het vervolgonderwijs betreffende kennis en vaardigheden van geslaagden uit het voortgezet onderwijs.

Collegetour Handboek 

maart, 2019. Bètapartners (VO-HO netwerk Amsterdam) heeft het concept van ‘de Collegetour’ ontwikkeld: bedrijven uit de regio komen langs op school waardoor leerlingen in aanraking komen met inspirerend mensen uit het bedrijfsleven. Er is een handboek over gemaakt, zodat meer docenten en scholen een Collegetour kunnen opzetten.

Focus 2018-2023

november, 2018. Actieagenda van de regionale VO-HO netwerken voor de komende vijf jaar. Naast een breed meerjarenperspectief, schetst het concrete, gezamenlijke actielijnen, met passende onderliggende acties voor de komende jaren.

Voor eerdere publicaties zijn zichtbaar in het archief.