Programmalijn 2: Regionale verbinding en interdisciplinaire samenwerking alfa, bèta en gamma domeinen

De infrastructuur van de Regionale VO-HO netwerken leent zich goed voor verbinding met andere programma’s en thema’s binnen landelijk en regionaal onderwijsbeleid. Daardoor is er steeds meer sprake van regionale metanetwerken. Met andere woorden: regionale educatieve ‘ecosystemen’, waar relevante partners elkaar in verschillende contexten treffen en op basis van bestaande relaties goed kunnen schakelen.

Regionale verbinding

Voor verduurzaming met specifiek aandacht voor het alfa en gamma domein, blijft het voor de Regionale VO-HO netwerken van belang om de onderlinge samenwerking verder te formaliseren en de relaties met regionale en landelijke stakeholders te onderhouden en uit te bouwen.

Interdisciplinaire samenwerking

De afgelopen jaren is er een sterke ontwikkeling geweest in de interdisciplinaire samenwerking tussen de alfa, bèta en gamma domeinen. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid om te leren van elkaars ervaringen onder meer door best practices te delen en toe te werken naar samenwerking op landelijke beleidsthema’s.

Profielwerkstuk.nl

 

In 2024-2028

  • Verstevigen wij de interdisciplinaire samenwerking tussen alfa, bèta en gamma domeinen.
  • Intensiveren wij de samenwerking met de hogescholen. Door het delen van best practices op landelijke overleggen en conferenties kunnen we kennis en ervaring uitwisselen.
  • Daarnaast zetten wij ons samen met regionale en landelijke stakeholders in om met elkaar in gesprek te gaan over verbreding binnen de onderwijsketen. Hierbij ambiëren de netwerken om een basis te vormen voor aansluiting voortgezet en hoger onderwijs, vakinhoud en curriculumontwikkeling en professionalisering van onderwijsprofessionals.