Landelijke conferentie VO-HO netwerken

 

Leren en Innoveren – 23 november 2023

Op donderdag 23 november 2023 vindt de landelijke conferentie VO-HO netwerken plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze conferentie heeft als doel om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren rondom het thema Leren & Innoveren.

Studiesucces in hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Daarom werken havo- en vwo-scholen, hogescholen en universiteiten via de regionale VO-HO netwerken al ruim 20 jaar samen aan een verbetering van de aansluiting, doorlopende vak- en curriculumontwikkeling én de professionele ontwikkeling van onderwijsgevenden. Op deze manier slaan we een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering daarvan De regionale VO-HO netwerken organiseren leerling- en docentenactiviteiten.

In samenwerking met de lerarenopleidingen bieden de netwerken een unieke plek voor docenten om – in het kader van docentprofessionalisering en context voor hun vak – met elkaar bezig met onderwijsinnovatie bezig te zijn. Samenwerkend leren en de rol die technologie speelt, nieuwe theorieën, modellen, inzichten en ideeën over leren en vernieuwen in school komen aan de orde.

Doel

Deze conferentie heeft als doel om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren rondom het thema Leren & Innoveren, waarbij relevante ontwikkelingen als het docentenvraagstuk, curriculumvernieuwing, kansengelijkheid en onderwijsonderzoek centraal staan.

Locatie

Nieuwe Universiteitsgebouw (Nu Gebouw – VU Amsterdam )

De Boelelaan 1111
1081 HV Amsterdam

Genodigden

  • de leden van de alfa/gamma/bèta vaksteunpunten

  • de coördinatoren van de Regionale VO-HO netwerken en hun collega’s

  • stakeholders van de vaksteunpunten en regionale VO-HO netwerken (VO-raad, UvNL, VH, OCW, PTvT, SLO)

  • geïnteresseerde docenten, (bèta)coördinatoren, vakdidactici etc.

 Schoolleiders en (Bèta)decanen zijn niet specifiek de doelgroep van de conferentie, maar zijn van harte welkom

 

Locatie en bereikbaarheid

Parkeren

Parkeren op P3 Campus wordt geadviseerd. Kijk voor een overzicht op https://www.parkerenbijvu.nl/parkeerlocaties

Openbaar vervoer

De VU gebouwen liggen rondom een centraal campusplein. Door het nabij gelegen station Amsterdam Zuid, de Noord/Zuidlijn (metro 52), de metrolijnen 50 en 51, tramlijnen 5, 24 en 25 en regionale bussen met haltes vlakbij de campus, is de VU campus uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer.

 

 

Keynotelezing: Richting geven en krijgen

Door prof. dr. Jan Bransen.

Kennisoverdracht is een misleidend woord dat de professionalisering van docenten in de weg zit. Het woord suggereert ten onrechte dat er een nette scheiding te maken is tussen enerzijds de vakinhoud en anderzijds het transmissieproces, waardoor het kan lijken alsof er twee van elkaar te scheiden deskundigheden in de docent samenkomen: het beheersen van de stof en het doceren van de stof. Deze tweedeling doet geen recht aan wat we weten over cognitie en het doet geen recht aan de complexiteit van de interactie die tussen docent en leerlingen plaatsvindt. Als we het over leren en innoveren hebben, moeten we het daarom vooral hebben over het vernieuwen van onze opvattingen over wat leren is. Dat zal ons helpen beter te begrijpen wat goed gaat in de klas en wat niet.

    Programma

10:00 – 12:00

Gelegenheid voor interne vergaderingen vaksteunpunten en coördinatoren Regionale VO-HO netwerken

12:00 – 13:00

Ontvangst en registratie (incl. lunch)

13:00 – 13:45

Opening door o.a. Renée Prins, voorzitter VO-HO netwerken en Iwan de Esch, directeur valorisatie van de Faculteit der Betawetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam

Keynote: Prof. Dr. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen

13:45 – 14:00

verplaatsen naar sessies

14:00 – 15:00

Ronde 1:

1. Het HBO landschap –  LICA en HTNO sector Vereniging Hogescholen

2. Ontwikkelingen curriculum taalvaardigheid en leesvaardigheid – SLO

3. Teach4Life, hulp bij een bèta-carriere voor docenten die iets extra’s willen naast hun docentenvak

4. Gelijke kansen voor meiden en jongens – VHTO

5. Van Bèta naar AlfaGamma: wat is hetzelfde, wat is anders? – AlfaGammapartners en Bètapartners

15:00 – 15:30

Pauze + wissel werkgroepen

15:30 – 16:30

Ronde 2:

1. Ontwikkelingen curriculum bètavakken – SLO

2. Aandacht voor havo – LICA en HTNO sector Vereniging Hogescholen

3. Project aansluiting op het hoger onderwijs Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs – NRO

4. Docentenvraagstuk en onderwijsregio’s – Realisatie-eenheid Ministerie OCW

5. Contrasten & gelijkenissen voor Alfa, Bèta en Gamma VSP’ers – AlfaGammapartners

16:30 – 17:30

Afsluiting en borrel

Workshopomschrijvingen 

Het definitieve programma is hieronder te downloaden, tevens zijn de workshopomschrijvingen en locaties in dit document te vinden.

Werkgroepen

Z

Ketensamenwerking in Twente

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Peer to Peer Teaching: voortgezet onderwijs

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Uitbreiding Alfa Gamma

Barbara Evertsen, Margot Schoutsen en Ragna Senf

Z

Technologie-onderwijs in Nederland en daarbuiten

Gerald van Dijk en Mandy Stoop
Z

Leven Lang Lerarenopleiding

Dominicus Kamsma en Klaas van Veen
Z

Peer to Peer Teaching: basisonderwijs

Olivier van Beekum, Mark Koren en hun VO-leerlingen
Z

Studievaardig naar het hboUitbreiding Alfa Gamma

Jelle Nauta
Z

Wetenschapsknooppunten

Maarten Reichwein