Landelijke conferentie VO-HO netwerken

Professie en Loopbaan – gehouden op 3 november 2022

Op donderdag 3 november 2022 heeft op de Radboud Universiteit Nijmegen de landelijke conferentie VO-HO netwerken plaatsgevonden. Via workshops en boeiende sprekers is een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan gedeeld, zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen.

De conferentie was gericht op 3 perspectieven:

1. Carrière : De loopbaan van docenten kan worden versterkt en verrijkt door de uitdaging aan te gaan nieuwe activiteiten te kiezen, zowel binnen als buiten de school.

2. Samenwerking: In veel vo-scholen heb je een team voor elk schoolvak, soms gecombineerd in multidisciplinaire teams (neem bijvoorbeeld NLT). Hoe kun je een rijke samenwerkingspraktijk inrichten die de individuele docenten en de groep versterkt?

3. Competentie: Er zijn veel mogelijkheden om te werken aan leerkrachtcompetenties die leerkrachten in staat stellen te werken aan vernieuwend onderwijs en activiteiten die verband houden met de praktijk

Samenvatting werkgroepen ronde 1

Hoe kan de keuze voor het leraarschap worden bevorderd?

De deelnemers gingen aan de slag  met o.a. de vraag ‘wat maakt het leraarschap de moeite waard’. Dit kan helpen in de beeldvorming. Quotes:

“toen ik les ging geven, begreep ik pas mijn vak”

“de lange termijn impact; je ziet de leerling groeien van brugklasser tot jong volwassene”

“de ruimte die je op school krijgt en de band met de leerlingen geven zo veel betekenisvolle energie”.

Samenwerking: SLO curriculumvernieuwing

Tijdens de sessie nam SLO ons mee in het huidige proces van de actualisatie van de examenprogramma’s voor o.a. de natuurwetenschappelijke vakken. 

Komende twee jaar gaat de vakvernieuwingscommissie, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts aan de slag en leveren tussentijdse producten op. Deze worden voorgelegd aan de advieskring, bestaande uit vertegenwoordigers van de vak/beroepsverenigingen, die feedback zullen ophalen bij hun achterban.

In de discussie hebben we besproken welke rol de regionale VO-HO netwerken en de vaksteunpunten kunnen betekenen.

Conclusie: docenten en scholen informeren over proces en verbinden met de organisaties in de advieskring, zodat zoveel mogelijk feedback op de tussenproducten opgehaald kan
worden.

Welk talent maakt de docent?

Tijdens deze workshop ging het over je verborgen talenten. Kwaliteiten waarvan je je niet bewust bent omdat ze voor jouzelf zo vanzelfsprekend zijn. ​Bij het uitvoeren van een groepsopdracht kregen we een ‘secret mission’ om te letten op bepaalde kwaliteiten die je mogelijk bij een medegroepsgenoot hebt waargenomen. ​ Achteraf werd dit besproken en was het echt interessant om te zien hoezeer iedereen zichzelf in de toegekende kwaliteiten herkende terwijl we voor aanvang van de workshop ‘vreemden’ voor elkaar waren.

De presentatie vind je hier.

Welke carrière opties zijn er voor bètadocenten in Nederland?

Er is een tekort aan bèta docenten in Nederland. Beroep heef te kampen met negatief imago, idee van beperkt carrière perspectief en aandacht voor vakdidactiek onder druk. Hoe komt dit en klopt dit beeld? In project Teach4Life gekeken naar de carrières, samenwerking en competenties van en voor vo-docenten.

Carrières:

  • overzicht gemaakt van mogelijke carrières als vo-docent.
  • video filmpjes gemaakt van beroepen.

Samenwerking:

  • Teach4life platform ondersteunt professionele leergemeenschappen en biedt bèta-docenten in opleiding en nascholing de kans om ervaringen uit te wisselen en toegang te krijgen tot collega’s in hun eigen land en binnen Europa

Competenties: 

  • Vakinhoud is de basis voor vormgeven leeromgeving van de leerlingen.
  • Voortdurend omgaan met nieuwe concepten en onderwijsbenaderingen (zoals onderzoekend leren, authentieke contexten of interdisciplinaire vragen), brengt een nieuw elan in het werkleven als leerkracht en verbetert voortdurend het eigen onderwijs.

Aandachtspunt en conclusie vanuit de workshopdeelnemers:

  • Hoge drempels voor zij-instromers
  • Beroepsperspectief is breed, maar wel naar zoeken naar mogelijkheden.  Belangrijk om carrière kansen zichtbaar te maken voor huidige docenten om ze te behouden en voor werven van nieuwe docenten 

De presentatie vind je hier

 

 

 

Carriere, samenwerking en competenties

Keynotelezing

De keynotelezing is gehouden door Alma Kuijpers. Via een systeembenadering is er ingezoomd op de instroom van bèta-studenten op de universitaire lerarenopleiding. De presentatie vind je hier.

Samenvatting werkgroepen ronde 2

Samenwerken in netwerken: alfa/gamma/bèta

Iedereen fysiek ontmoeten was erg inspirerend en leverde leuke gesprekken op. Ook al zijn we anders georganiseerd, we hebben veelal dezelfde vragen. Zoals over het proces van het samenstellen van je programma tot hoe je docenten kunt bereiken. Maar ook wat er per regio bij iedereen speelt

Samenwerken in netwerken: kracht van het HBO

Waar zijn verbindingen, waar wel en waar niet samenwerken? Het HBO-landschap is anders dan het landschap van universiteiten. Tijdens de discussie wordt een aantal thema’s benoemd die kansrijk zijn om samen op te pakken binnen de vo-ho netwerken als HBO’s. Samen met de HTNO sector van de Verenigde Hogescholen worden de vervolgstappen gemaakt.

Student Inzet op School: Succesvol samenwerken in netwerken

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:

1. Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.

2. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.

3. De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.

In de workshop is dieper ingegaan op de samenwerking tussen studenten en het vo en specifiek hoe voorzie  je scholen die verder weg van de HO onderwijsinstelling is van studenten. Op deze vraag is tijdens de workshop een intervisie uitgevoerd met als resultaat mooie concrete acties.

De presentatie vind je hier.

 

Werkgroepen

Z

Ketensamenwerking in Twente

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Peer to Peer Teaching: voortgezet onderwijs

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Uitbreiding Alfa Gamma

Barbara Evertsen, Margot Schoutsen en Ragna Senf

Z

Technologie-onderwijs in Nederland en daarbuiten

Gerald van Dijk en Mandy Stoop
Z

Leven Lang Lerarenopleiding

Dominicus Kamsma en Klaas van Veen
Z

Peer to Peer Teaching: basisonderwijs

Olivier van Beekum, Mark Koren en hun VO-leerlingen
Z

Studievaardig naar het hboUitbreiding Alfa Gamma

Jelle Nauta
Z

Wetenschapsknooppunten

Maarten Reichwein