Landelijke conferentie VO-HO netwerken

Professie en Loopbaan – 3 november 2022

Op donderdag 3 november 2022 zal op de Radboud Universiteit Nijmegen  de landelijke conferentie VO-HO netwerken plaatsvinden. Via workshops en boeiende sprekers worden een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan gedeeld, zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen.

Binnen de conferentie richten wij ons op 3 perspectieven:

1. Carrière : De loopbaan van docenten kan worden versterkt en verrijkt door de uitdaging aan te gaan nieuwe activiteiten te kiezen, zowel binnen als buiten de school.

2. Samenwerking: In veel vo-scholen heb je een team voor elk schoolvak, soms gecombineerd in multidisciplinaire teams (neem bijvoorbeeld NLT). Hoe kun je een rijke samenwerkingspraktijk inrichten die de individuele docenten en de groep versterkt?

3. Competentie: Er zijn veel mogelijkheden om te werken aan leerkrachtcompetenties die leerkrachten in staat stellen te werken aan vernieuwend onderwijs en activiteiten die verband houden met de praktijk

Werkgroepen

Er zijn twee rondes aan werkgroepen. Bij de ontvangst op de dag zelf kun je je inschrijven voor deze werkgroepen. 

Programma

10:00 – 12:00 Gelegenheid voor interne vergaderingen vaksteunpunten en coördinatoren Regionale VO-HO netwerken
12:00 – 13:00 Ontvangst en registratie (incl. lunch)
13:00 – 13:45

Opening door o.a. Renée Prins, voorzitter VO-HO netwerken, prof. dr. Sijbrand de Jong, decaan van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en Vincent Jonker.

Keynote Alma Kuijpers over haar onderzoek  

14:00 – 15:00

Ronde 1 werkgroepen

1. Carrière: Welke carrière opties zijn er voor bètadocenten in Nederland?

2. Samenwerking: SLO curriculumvernieuwing

3. Competenties: Welk talent maakt de docent?

4. Carrière: Keuze voor docentschap

15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30

Ronde 2 werkgroepen

1. Samenwerken in netwerken: alfa/gamma/bèta

2. Samenwerken in netwerken: alfa/gamma/bèta 

3. Samenwerken in netwerken: kracht van het HBO

4. Student Inzet op School: Succesvol samenwerken in netwerken

16:30 – 17:30 Borrel

 

 

Carriere, samenwerking en competenties

Doel conferentie 

Deze conferentie heeft als doel om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren rondom het thema Professie & Loopbaan. Wat vraagt het op dit moment van docenten om voor de klas te staan en wat voor mogelijkheden bestaan er voor docenten? Docenten die actief zijn bij de vaksteunpunten werken aan professionalisering van zichzelf maar ook van hun collega’s. Deze bijeenkomst wil een bijdrage leveren aan een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen. 

Doelgroep

  • de ‘leden’ van de bèta vaksteunpunten en alle (opstartende) alfa en gamma vaknetwerken.
  • de coördinatoren van de Regionale VO-HO netwerken en hun collega’s
  • stakeholders van de vaksteunpunten en regionale VO-HO netwerken (VO-raad, UvNL, VH, OCW, PTvT, SLO)
  • geïnteresseerde docenten, (bèta)coördinatoren, vakdidactici etc.

Schoolleiders en (Bèta)decanen zijn niet specifiek de doelgroep van de conferentie, maar zijn van harte welkom. 

Vaksteunpunten

De vaksteunpunten vormen de basis van de regionale VO-HO netwerken. Zowel in de regionale als de landelijke vaksteunpunten slaan docenten en vakdidactici de brug tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze structuur maakt de waardevolle ‘bottum up approach’ mogelijk die onmisbaar is voor succes. Succes in het invoeren van nieuwe curricula, in het bevorderen van de aansluiting voor leerlingen en ook het aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de docenten.

Aanmeldformulier

Lunch je mee?

Partner van VO-HO netwerk:

Ik geef VO-HO netwerken toestemming voor de verwerking van de door mij ingevulde gegevens ten behoeve van het organiseren van deze landelijke conferentie..

5 + 10 =

Werkgroepen

Z

Ketensamenwerking in Twente

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Peer to Peer Teaching: voortgezet onderwijs

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers
Z

Uitbreiding Alfa Gamma

Barbara Evertsen, Margot Schoutsen en Ragna Senf

Z

Technologie-onderwijs in Nederland en daarbuiten

Gerald van Dijk en Mandy Stoop
Z

Leven Lang Lerarenopleiding

Dominicus Kamsma en Klaas van Veen
Z

Peer to Peer Teaching: basisonderwijs

Olivier van Beekum, Mark Koren en hun VO-leerlingen
Z

Studievaardig naar het hboUitbreiding Alfa Gamma

Jelle Nauta
Z

Wetenschapsknooppunten

Maarten Reichwein