VO-HO Netwerk Amsterdam

Regionaal bekend als Bètapartners Netwerk en Bètapartners Academie

In het netwerk Bètapartners werken Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit met 46 scholen samen aan de kwaliteit van het bètaonderwijs in de regio Noord Holland, Flevoland en Amsterdam. We maken onderscheid tussen Bètapartners Netwerk en Bètapartners Academie. In Bètapartners Netwerk wordt tussen de scholen die lid zijn gezamenlijk kennis ontwikkeld en vindt intensieve kennisuitwisseling plaats. In de Bètapartners Academie zijn activiteiten voor leerlingen en docenten gebundeld. Bètapartners Academie is voor álle scholen toegankelijk. Daarnaast heeft Bètapartners een intensieve samenwerking met 43 bedrijven.

Activiteiten voor leerlingen

In Bètapartners Academie bieden we verschillende activiteiten voor leerlingen aan. Het doel van deze activiteiten is leerlingen op basis van een inhoudelijke ervaring een bewuste studiekeuze voor bèta te laten maken:

 • Profielwerkstuk begeleiding; individueel voor leerlingen met een specifiek aantal onderwerpen
 • Literatuurworkshops: voor individuele leerling literatuur zoeken voor PWS in de UB
 • Masterclasses; voor individuele leerlingen voor verdieping en verbreding
 • Sciencelabs; voor klassen, ook in de onderbouw ter ondersteuning van de profielkeuze
 • Webklassen; online voor verbreding en verdieping
 • Olympiades; voor  getalenteerde leerlingen
 • Girlsday; in samenwerking met de VHTO

Activiteiten voor docenten

In de Bètapartners Academie bieden we verschillende professionaliseringsactiviteiten voor docenten aan. We werken bottom-up: het aanbod wordt samengesteld naar aanleiding van de behoeften en vragen van docenten in ons netwerk:

 • Vakinhoudelijke en vakdidactische nascholingen  
 • Nascholingen door bedrijven: Masterclasses en Collegetours
 • VO-HO bijeenkomsten: inhoudelijke bijeenkomst docenten van VO en HO over de aansluiting tussen VO en HO
 • Bètapartnersconferentie: vóór en dóór docenten georganiseerd
 • Symposia per vak
 • Netwerkbijeenkomsten (alleen voor lidscholen)
 • Excursies