VO-HO netwerk  Amsterdam

 

Regionaal bekend als: Bètapartners en AlfaGammapartners

Bètapartners is een netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen VO en HO, docentenprofessionalisering en curriculumontwikkeling centraal staan.

In het Bètapartners Netwerk wisselen de lidscholen intensief kennis uit en werken samen aan onderwijsvernieuwing. Een door de school aangestelde bètacoördinator is de brug naar het netwerk en zorgt voor de verspreiding van kennis in de school.

Docenten en TOA’s kunnen deelnemen aan vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten, en leerlingen kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. Lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan deze activiteiten; niet-leden betalen voor deelname. Zo bieden wij een platform aan álle scholen om deel te nemen aan de verbetering van de aansluiting VO-HO en de professionalisering van docenten.

Daarnaast zetten wij PAL-studenten in: de Persoonlijk Assistent van de Leraar. Dit zijn tweede- of derdejaars studenten die op een school de bètadocent ondersteunen met lesgeven en andere onderwijstaken. Zo zorgen PAL-studenten voor werkdrukvermindering bij VO-docenten, en doordat de studenten kennis maken met een carrière als docent in het onderwijs, draagt het PAL-project ook bij aan een oplossing van het lerarentekort.

AlfaGammapartners is er voor de docenten van het vo en de opleidingen van UvA en VU. En natuurlijk zijn wij er samen voor de leerling die in Amsterdam of ergens anders wil gaan studeren.

Het AlfaGammapartners netwerk is in 2021 voortgekomen uit gesprekken tussen de UvA, VU en een groot aantal deelnemers uit de scholen. De komende drie jaar moet het uitgroeien tot een netwerk dat alle Taal, Maatschappij en Cultuurvakken bedient. Het is daarmee de pedant van het al veel langer bestaande Bètapartners netwerk. Betapartners en AlfaGammapartners nemen deel in OPeRA, het koepelnetwerk Onderwijspartners Regio Amsterdam, waarin ook de Hogescholen participeren.

Activiteiten voor leerlingen bij Bètapartners:

 • Profielwerkstuk begeleiding; individueel voor leerlingen met een specifiek aantal onderwerpen
 • Literatuurworkshops: voor individuele leerling literatuur zoeken voor PWS in de UB
 • Masterclasses; voor individuele leerlingen voor verdieping en verbreding
 • Sciencelabs; voor klassen, ook in de onderbouw ter ondersteuning van de profielkeuze 
 • Webklassen; online voor verbreding en verdieping
 • Olympiades; voor getalenteerde leerlingen
 • Girlsday; in samenwerking met de VHTO

Activiteiten voor docenten bij Bètapartners en AlfaGammapartners:

 • Vakinhoudelijke en vakdidactische nascholingen
 • Nascholingen door bedrijven: Masterclasses en Collegetours
 • VO-HO bijeenkomsten: inhoudelijke bijeenkomst docenten van VO en HO over de aansluiting tussen VO en HO
 • Bètapartnersconferentie: vóór en dóór docenten georganiseerd
 • Symposia per vak
 • Netwerkbijeenkomsten (alleen voor lidscholen)
 • Excursies

Andere netwerken