VO-HO netwerk  Nijmegen

 

Regionaal bekend als: Radboud Pre-University College (PUC)

Radboud Pre-University College: daag jezelf uit en maak kennis met wetenschap & onderzoek

Het Radboud Pre-University College (PUC), bestaande uit het PUC of Science en het PUC of Society, slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit door het organiseren van inhoudelijke activiteiten voor bovenbouw vwo-leerlingen en docenten.

Het doel van deze activiteiten is om de overstap van vwo naar wo kleiner te maken en de aansluiting te verbeteren. Daarnaast krijgen talentvolle scholieren de kans te geven te excelleren en zich extra te ontwikkelen. Het PUC heeft de volgende doelen:

 • Een brug slaan tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit.
 • Vwo-leerlingen en docenten op een actieve manier kennis laten maken met de universiteit.
 • Ondersteunen bij studiekeuze door middel van inhoudelijke activiteiten zoals masterclasses en seminars.
 • Talentvolle scholieren de kans bieden te excelleren.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van schoolvakken.

Het Radboud Pre-University College organiseert zowel activiteiten voor individuele scholieren, als ook voor klassen en scholen.

Binnen de universiteit werkt het Radboud PUC samen met de Radboud Docenten Academie. Het PUC vervult een netwerkfunctie voor vo-scholen uit de brede regio. Het netwerk gebruikt het platform VO-HO als gremium voor het benaderen van de diverse voortgezet onderwijs besturen en de individuele scholen. Aan het platform VO-HO nemen 61 scholen uit het voorgezet onderwijs en vijf instellingen uit het hoger onderwijs (HBO en WO) deel waaronder de HAN en de RU.

Radboud Pre-University College of Science organiseert sinds het ontstaan van dit netwerk activiteiten gericht op het bèta- en techniekonderwijs. Sinds 2012 heeft de Radboud Universiteit tevens een PUC Humanities opgericht dat in 2016 is opgegaan in het Radboud PUC of Society waarin alle alfa en gamma faculteiten van de Radboud Universiteit vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk vormen de beide PUCs het Radboud Pre-University College

 

“Het is natuurlijk leuk om nieuwe dingen bij te leren, maar je hebt er ook voordeel aan bij vakken op de middelbare school”

“Ik heb geleerd hoe het studentenleven er op de Radboud een beetje uitziet. Dit programma gaat me echt helpen om de overgang van middelbare school naar de universiteit soepeler te laten verlopen.”

Femke

Deelnemer Talentenprogramma, Over Betuwe College

Activiteiten voor leerlingen

 • Masterclasses
 • Vwo-talentenprogramma
 • Excellentieprogramma
 • Plus programma’s
 • Thematours
 • NLT-programma
 • Profielwerkstuk:  (PWS) begeleiding, PWS-starter, webinars literatuur onderzoek en pws opmaak
 • Meesterproef
 • Olympiades
 • Gastlessen
 • Lesmaterialen en leskisten
 • Profielkeuze workshop
 • Schoolbezoeken
 • Girlsday

Activiteiten voor docenten

 • Masterclasses
 • Studiedagen
 • DOTs
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Examenbesprekingen
 • Student op School

Andere netwerken