VO-HO netwerk  Nijmegen

 

 

Regionaal bekend als: Radboud Pre-University College (PUC)

Het regionale netwerk VO-HO Nijmegen heeft als ambitie het verbeteren van de aansluiting van vwo-scholieren richting de universiteit. Het netwerk richt zich op verbreding, verdieping en verrijking van het onderwijs en organiseert hiervoor samen met het voortgezet onderwijs activiteiten voor vwo-leerlingen en hun docenten, en heeft een netwerkfunctie voor onze scholen. Het netwerk gebruikt het platform VO-HO als gremium voor het benaderen van de diverse voortgezet onderwijs besturen en de individuele scholen.

Radboud Pre-University College of Science organiseert sinds het ontstaan van dit netwerk activiteiten gericht op het bèta- en techniekonderwijs. Sinds 2012 heeft de Radboud Universiteit tevens een PUC Humanities opgericht dat in 2016 is opgegaan in het Radboud PUC of Society waarin alle alfa en gamma faculteiten van de Radboud Universiteit vertegenwoordigd zijn.

Er wordt een brug geslagen tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit door PUC. Als scholier van het vwo kun je tijdens de bovenbouw van de middelbare school deelnemen aan activiteiten waarbij je je kennis kan verdiepen en verbreden door middel van het volgen van masterclasses, seminars, plus- en talentenprogramma’s.

Voor docenten organiseert het Radboud PUC diverse activiteiten waarbij stilgestaan wordt bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, vakdidactiek en vakinhoud.

 

“Het is natuurlijk leuk om nieuwe dingen bij te leren, maar je hebt er ook voordeel aan bij vakken op de middelbare school”

“Ik heb geleerd hoe het studentenleven er op de Radboud een beetje uitziet. Dit programma gaat me echt helpen om de overgang van middelbare school naar de universiteit soepeler te laten verlopen.”

Femke

Deelnemer Talentenprogramma, Over Betuwe College

Activiteiten voor leerlingen

 • Masterclasses
 • Vwo-talentenprogramma
 • Excellentieprogramma
 • Plus programma’s
 • Thematours
 • NLT-programma
 • Profielwerkstuk:  (PWS) begeleiding,
  PWS-starter
 • Begeleiding Meesterproef
 • Olympiades
 • Gastlessen
 • Profielkeuzedagen
 • Schoolbezoeken
 • Techniekdagen
 • Girlsday

Activiteiten voor docenten

 • Masterclasses
 • Studiedagen
 • DOTs
 • VO-docent nog een stap verder
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Examenbesprekingen

Andere netwerken