VO-HO Netwerk Noord

Bestaande uit deelnetwerken: Rijksuniversiteit Groningen (Science LinX, Scholierenacademie, Expertisecentrum Vakdidactiek Noord), Hanze Bètasteunpunt, Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

In Netwerk Noord werken vier hoger onderwijsinstellingen (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein en NHL Stenden), veertig scholen en het bedrijfsleven samen om leerlingen en docenten nauw te betrekken bij bèta en techniek in het Noorden. Extra aandacht gaat hierbij uit naar thema’s als energy, healthy ageing en biobased economy die karakteristiek zijn voor de regio. Netwerk Noord is sterk in het verbinden van formele en informele leeromgevingen, zoals lesmodules op school, internationale wedstrijden, interactieve tentoonstellingen en wetenschap op festivals. Daarnaast werkt het netwerk aan de verbreding van het netwerk van bèta naar alfa en gamma. Hierbij worden de ‘best practices’ van 10 jaar bèta-netwerk meegenomen en gekeken waar nieuwe kansen en verbindingen liggen voor het aanbieden van interdisciplinaire ondersteuning voor zowel docenten als leerlingen. Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden is hierbij één van de focuspunten.

Activiteiten voor docenten

Het netwerk ondersteunt docenten met maandelijkse bijeenkomsten in de vorm van DOT’s (Docent Ontwikkel-Teams) en PLG’s (Professionele Leer-Gemeenschappen) voor het geven van uitdagend, relevant en inspirerend onderwijs. Deze DOT’s/PLG’s richten zich op zowel (vak)didactische vaardigheden als up-to-date kennis uit het wetenschappelijke onderzoek. Daarnaast maken docenten tijdens BedrijfsDOT kennis met het bedrijfsleven uit de regio en leren ze hoe ze deze contacten uit het bedrijfsleven kunnen inzetten in de les.

 

Activiteiten voor leerlingen

Naast een rijk aanbod voor docenten biedt het netwerk ook activiteiten voor leerlingen. Netwerk Noord verzorgt een excellentieprogramma voor talentvolle havo en vwo-leerlingen waarin ze leren om hun talent verder te ontwikkelen. Daarnaast organiseert het netwerk keuzecolleges specifiek voor de Technasia uit de drie noordelijke provincies.