VO-HO Netwerk Utrecht

Regionaal bekend als U-Talent

Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht (UU), de Hogeschool Utrecht (HU) en bijna 50 partnerscholen uit de regio Utrecht samen aan het verdiepen en verrijken van onderwijs. We organiseren activiteiten voor havo/vwo-leerlingen en hun docenten, en hebben een netwerkfunctie voor onze partnerscholen. Van oorsprong richt U-Talent zich op het bèta- en techniekonderwijs, maar sinds 2016 verbreden we ons aanbod richting de alfa- en gammawetenschappen. U-Talent biedt leerlingen verschillende activiteiten aan, die zijn afgestemd op specifieke leerjaren en niveaus. Vrijwel alle activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn, maar niet per se excellent. Het gaat om leerlingen die wel eens iets extra’s willen doen.

Activiteiten voor leerlingen

Ontwikkel je talenten

Voor onderbouwleerlingen vormen onze activiteiten een mooie eerste kennismaking met wetenschappelijk onderwijs/onderzoek. Denk aan een brugklasprogramma over plastic soep of een een multidisciplinair programma over muziek. Deelname aan een activiteit kan ook helpen met de profielkeuze. Voor de bovenbouw bieden de activiteiten verdieping en verrijking van het schoolcurriculum. Zo kunnen 4/5 havo-leerlingen zich bij de Hogeschool Utrecht oriënteren op bèta-opleidingen, en krijgen 5/6 vwo’ers de kans om interessante masterclasses te volgen over bijv. het 3D printen van levende weefsels. Getalenteerde havo- en vwo-leerlingen met interesse in bèta en techniek kunnen deelnemen aan het U-Talent College en de U-Talent Academy: een campusprogramma met interessante modules, practica én een eigen onderzoek.

Activiteiten voor docenten

Versterk je onderwijs

U-Talent biedt docenten, TOA’s en schoolleiders activiteiten gericht op verdieping van vakkennis, didactiek en de organisatie van aansprekend en uitdagend bètaonderwijs. Het aanbod van schooljaar 2020-2021 kunt u bekijken in onze agenda.

In de U-Talent docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën en kennis uit te wisselen met andere vakdocenten uit VO en HO. De deelnemers hebben zelf invloed op de precieze invulling van het programma. Er is een netwerk voor docenten biologieinformaticanatuurkundeNLTroboticascheikundeScience en techniek en  wiskunde.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een conferentie; deze zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op dinsdag 13 april 2021. Het thema is “Artificial Intelligence en de toekomst van het onderwijs.”

Het docentenprogramma wordt inhoudelijk verzorgd vanuit de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het bedrijfsleven.