VO-HO Netwerk Wageningen

Regionaal bekend als food valley Scholennetwerk

Food Valley Netwerk VO-HO is onderdeel van Wageningen University & Research. Wij inspireren je nieuwe kennis uit het domein gezonde voeding en leefomgeving toe te passen in de klas. Dit doen we door:

  • Professionalisering van VO-docenten;
  • Versterking van huidig onderwijs (vakvernieuwing);
  • Ontwikkeling van inspirerend lesmateriaal;
  • Aanbieden van programma’s voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen;
  • Kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.

Het Food Valley Scholennetwerk is het regionale VO-HO netwerk waarin Aeres Hogeschool Wageningen, Christelijke Hogeschool Ede, Van Hall Larenstein Velp, Wageningen University & Research en 10 vo-scholen uit de regio samenwerken. Het Food Valley Scholennetwerk is een hecht samenwerkingsverband waarin leren met en van elkaar centraal staat.

Activiteiten voor leerlingen

Het Food Valley Netwerk VO-HO organiseert verschillende activiteiten, zoals campus- en schoolbezoeken, Junior Consultancy Trainingen en Junior Colleges binnen het domein ‘domein gezonde voeding en leefomgeving’. Daarnaast organiseren wij het Wageningen Youth Institute. Binnen dit project dagen wij leerlingen uit op zoek te gaan naar een oplossing voor een van de grootste uitdagingen waar we in de wereld voor staan: “Hoe voeden we de wereld in 2050?”. Ook hebben wij diverse lesproducten, zoals NLT-modules, lesbrieven en digitale simulaties, ontwikkeld om de aansluiting tussen het vwo en de universiteit voor de leerlingen te bevorderen.

Activiteiten voor docenten – Teacher Academy

Food Valley Netwerk VO-HO organiseert met het oog op docentprofessionalisering Docent Ontwikkelteams en nascholingen binnen de Teacher Academy voor havo en vwo. De activiteiten worden regelmatig in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Geef je les in natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, nlt, o&o, aardrijkskunde, maatschappijleer of economie? Bij ons ben je aan het juiste adres voor inspiratie en nieuwe kennis in de klas.