Terugblik VO-HO Conferentie 2022

Datum: 3 november 2022
Tijd: van 12:30 uur tot 17:30 uur
Plaats: Radboud Universiteit, Nijmegen

De vaksteunpunten vormen de basis van de Regionale VO-HO netwerken. Zowel in de regionale als de landelijke vaksteunpunten slaan docenten en vakdidactici de brug tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze structuur maakt de waardevolle ‘bottum up approach’ mogelijk die onmisbaar is voor succes. Succes in het invoeren van nieuwe curricula, in het bevorderen van de aansluiting voor leerlingen en ook het aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de docenten. De vaksteunpunten kennen verschillende werkwijzen, uitdagingen en best practices.

Om van elkaar te leren organiseerden we op woensdag 3 november 2022 een landelijke conferentie van de Regionale VO-HO netwerken voor onze vaksteunpunten, stakeholders en andere geïnteresseerden. Dit jaar nodigden we niet alleen onze bètavaksteunpunten uit, maar waren ook de opstartende alfa en gamma vaksteunpunten van harte welkom om kennis op te halen uit te wisselen.

Doel bijeenkomst

Deze bijeenkomst had als doel om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en elkaar te inspireren rondom het thema Professie & Loopbaan. Wat vraagt het op dit moment van docenten om voor de klas te staan en wat voor mogelijkheden bestaan er voor docenten? Docenten die actief zijn bij de vaksteunpunten werken aan professionalisering van zichzelf maar ook van hun collega’s. Met deze bijeenkomst wilden wij een bijdrage leveren aan een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen.

Van 10:00-12:00 was er gelegenheid voor interne vergaderingen vaksteunpunten en coördinatoren van de Regionale VO-HO netwerken.  Van 12:00-13:00 ontvangst en lunch.  De conferentie werd om 13:00 uur geopend door de keynote lezing van Alma Kuijpers met als thema: Meer bètastudenten in de universitaire lerarenopleiding (link naar pdf) en gevolgd door 2 workshop rondes.

Ronde 1:

Hoe kan de keuze voor het leraarschap worden bevorderd?

De deelnemers gingen aan de slag  met o.a. de vraag ‘wat maakt het leraarschap de moeite waard’. Dit kan helpen in de beeldvorming.

“toen ik les ging geven, begreep ik pas mijn vak”​

“de lange termijn impact; je ziet de leerling groeien van brugklasser tot jong volwassene”​

“de ruimte die je op school krijgt en de band met de leerlingen geven zo veel betekenisvolle energie”.

Samenwerking: SLO curriculumvernieuwing

Tijdens de sessie nam SLO iedereen mee in het huidige proces van de actualisatie van de examenprogramma’s voor o.a. de natuurwetenschappelijke vakken.

Komende twee jaar gaat de vakvernieuwingscommissie, bestaande uit leraren, vakinhoudelijke experts en  curriculumexperts aan de slag en leveren tussentijdse producten op. Deze worden voorgelegd aan de advieskring, bestaande uit vertegenwoordigers van de vak/beroepsverenigingen, die feedback zullen ophalen bij hun achterban.

In de discussie hebben we besproken welke rol de regionale VO-HO netwerken en de vaksteunpunten kunnen betekenen. Conclusie: docenten en scholen informeren over proces en verbinden met de organisaties in de advieskring, zodat zoveel mogelijk feedback op de tussenproducten opgehaald kan worden.

Meer info: www.actualisatienwv.nl

Workshop: Welk talent maakt de docent?

Tijdens deze workshop ging het over je verborgen talenten. Kwaliteiten waarvan je je niet bewust bent omdat ze voor jouzelf zo vanzelfsprekend zijn. ​

Bij het uitvoeren van een groepsopdracht kregen we een ‘secret mission’ om te letten op bepaalde kwaliteiten die je mogelijk bij een medegroepsgenoot hebt waargenomen. ​

Achteraf werd dit besproken en was het echt interessant om te zien hoezeer iedereen zichzelf in de toegekende kwaliteiten herkende terwijl we voor aanvang van de workshop ‘vreemden’ voor elkaar waren.

Workshop: Welke carrière opties zijn er voor bètadocenten in Nederland?

Er is een tekort aan bèta docenten in Nederland. Beroep heef te kampen met negatief imago, idee van beperkt carrière perspectief en aandacht voor vakdidactiek onder druk. Hoe komt dit en klopt dit beeld? In project Teach4Life gekeken naar de carrières, samenwerking en competenties van en voor vo-docenten.​

Aandachtspunt en conclusie vanuit de workshopdeelnemers:​

  • Hoge drempels voor zij-instromers​.
  • Beroepsperspectief is breed, maar wel naar zoeken naar mogelijkheden. Belangrijk om carrière kansen zichtbaar te maken voor huidige docenten om ze te behouden en voor werven van nieuwe docenten.

Competenties: ​

  • Vakinhoud is de basis voor vormgeven leeromgeving van de leerlingen.​
  • Voortdurend omgaan met nieuwe concepten en onderwijsbenaderingen (zoals onderzoekend leren, authentieke contexten ​of interdisciplinaire vragen), brengt een nieuw elan in het werkleven als leerkracht en verbetert voortdurend het eigen onderwijs.​

Samenwerking:​

  • Teach4life platform ondersteunt professionele leergemeenschappen en biedt bèta-docenten in opleiding en nascholing de ​kans om ervaringen uit te wisselen en toegang te krijgen tot collega’s in hun eigen land en binnen Europa​.

Carrières: ​

  • Overzicht gemaakt van mogelijke carrières als vo-docent.​
  • Video filmpjes gemaakt van beroepen.​

 

Ronde 2:

Samenwerken in netwerken: alfa/gamma/bèta:

“ Iedereen fysiek ontmoeten was erg inspirerend en leverde leuke gesprekken op. Ook al zijn we anders georganiseerd, we hebben veelal dezelfde vragen. Zoals over het proces van het samenstellen van je programma tot hoe je docenten kunt bereiken. Maar ook wat er per regio bij iedereen speelt.”

Samenwerken in netwerken: kracht van het HBO

Waar zijn verbindingen, waar wel en waar niet samenwerken? Het HBO-landschap is anders dan het landschap van universiteiten.

Tijdens de discussie wordt een aantal thema’s benoemd die kansrijk zijn om samen op te pakken binnen de vo-ho netwerken als HBO’s. Samen met de HTNO sector van de Verenigde Hogescholen worden de vervolgstappen gemaakt.

Student inzet op School is een landelijk platform van initiatieven die drie dingen met elkaar gemeen hebben:

  • Alle initiatieven zetten studenten uit het hoger onderwijs in om leerlingen én docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen.
  • De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.
  • De initiatieven zijn nadrukkelijk not for profit van opzet.​

In de workshop is dieper ingegaan op de samenwerking tussen studenten en het vo en specifiek hoe voorzie  je scholen die verder weg van de HO onderwijsinstelling is van studenten. Op deze vraag is tijdens de workshop een intervisie uitgevoerd met als resultaat mooie concrete acties.