Profielwerkstuk.nl

Sinds 2021 werken de dertien Nederlandse universiteiten en de betrokken Regionale VO-HO Netwerken, aan een platform waar VO-leerlingen en hun docenten terecht kunnen voor vragen over het profielwerkstuk.

De website komt voort uit een idee van Bètapartners (VU/UvA), en dient als handreiking en ter ondersteuning van de bestaande profielwerkstuk-begeleiding in het voortgezet onderwijs. Het platform bevat gratis modules, video’s, inspiratie en handvatten voor alle fases van het PWS. Ook ondersteunt het platform docenten/onderzoekers door algemene vragen weg te vangen. Het doel is het realiseren van een website dat namens hoger onderwijs het profielwerkstuk-platform wordt voor leerlingen en docenten.

AMBITIES

Bij het realiseren van de website staan een drietal ambities centraal:

  • Het ontwikkelen van een profiel-breed te gebruiken platform voor het profielwerkstuk. Dit platform wordt in eerste instantie ontwikkeld voor vwo-leerlingen en hun docenten en op termijn ook voor havo. Het doel is om voor iedere fase in het PWS nuttige tips en tricks te kunnen bieden aan vwo-leerlingen en op termijn ook voor havo-leerlingen. Voor de betrokken docenten wordt er gewerkt aan een handreiking met tips en ervaringen.
  • Het ontwikkelen van een toegankelijke website. De ervaring leert dat leerlingen uitgeprinte handleidingen van school onvolledig of niet doorlezen en hierdoor belangrijke en relevante informatie missen. Met een aantrekkelijk en toegankelijk design op een website, die mobiel-vriendelijk is, hopen we dat leerlingen toch belangrijke kennis tot zich nemen. Hierbij zetten we in op het ontwikkelen van meerdere korte video’s, die leerlingen ondersteunen bij het maken van hun PWS.
  • De website heeft een brede maatschappelijke insteek. Daarom werken we samen met andere kennis- en onderwijsinstellingen binnen Nederland.

Op de website zijn de 5 onderdelen van het profielwerkstuk verder uitgewerkt m.b.v. korte uitleg,  voorbeelden in filmpjes: