Docent aan het woord: Bert Haalboom

natuurkunde- en NLT-docent op het Martinuscollege in Grootebroek en steunpuntcoördinator natuurkunde bij Its Academy

Sinds de zomer van 2016 ben ik natuurkunde steunpuntcoördinator van de Its Academy. Als steunpuntcoördinator faciliteer ik onder meer netwerkbijeenkomsten en nascholing binnen het netwerk. Eén van de nascholingsactiviteiten die nu georganiseerd wordt is Viva Fysica: een natuurkundeconferentie voor docenten en leerlingen samen. Voor leerlingen is het niet alleen leuk om meer te weten over actueel onderzoek, maar ze krijgen ook een goed beeld van wat er gebeurt op een universiteit.

Deelnemergestuurd

Het VO-HO netwerk van Amsterdam heet Bètapartners en ik ben sinds 2011 Bètapartnerscoördinator van mijn school. Tijdens de bijeenkomsten met andere bètacoördinatoren en de jaarlijkse docentenconferentie wissel je ervaringen uit. Daarnaast komt er vaak een bedrijf of organisatie vertellen over hun bedrijf of evenement: informatie die je direct mee de school in kan nemen.

De beste activiteit waar ik in netwerkverband aan heb deelgenomen was een professionele leergemeenschap over formatieve toetsing en minds-on didaktiek. Dit was zeer deelnemergestuurd. In twaalf bijeenkomsten zijn we onderwijs gaan ontwikkelen. We ontwierpen een les, probeerden hem uit en kregen de bijeenkomst daarna feedback van vakdidactici. Zeer stimulerend.

Collegetour

Voor leerlingen die niet uit Amsterdam komen, is het onhandig dat veel van de activiteiten van Bètapartners op de universiteiten plaatsvinden. Daarom zijn we gestart met de Collegetour, een onderdeel van STEM Teacher Academy. Zes scholen uit de Kop van Noord-Holland ontwikkelen samen met het bedrijfsleven leerlingenactiviteiten. Iedere school heeft contact met een bedrijf en dit bedrijf laat zien hoe bètawetenschappen een plaats hebben in de dagelijkse praktijk.

Je wereld vergroten

Je dagelijkse lespraktijk verandert niet van de ene op de andere dag, doordat je hebt deelgenomen aan een netwerkactiviteit. Maar je leert wel op andere manieren naar onderwijs te kijken, het vergroot je wereld en dat neem je mee. Zo hebben een collega en ik met vijf leerlingen een masterclass gevolgd over Quantum Universe. Dit was een leerlingenactiviteit, maar ook een professionaliseringsactiviteit voor de docent. Uiteindelijk zijn twee leerlingen met dit onderwerp aan de slag gegaan voor het profielwerkstuk.

Over de grenzen kijken

Het activiteitenplatform van Bètapartners, Its Academy, biedt activiteiten aan voor docenten en leerlingen. Leerlingen krijgen een goed beeld van de actuele stand van zaken bij universiteiten, bedrijven en in de maatschappij. In mijn rol als Bètapartnerscoördinator stimuleer ik leerlingen om verder te kijken dan de grenzen van West-Friesland. Het eerder genoemde Viva Fysica op de UvA is hier een goed voorbeeld van: hier is volop aandacht voor recente ontwikkelingen in de natuurkunde en voor de relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs. Een grote groep leerlingen komt bijna nooit buiten West-Friesland en de drempel is lager als je met een groepje klasgenoten naar zo’n activiteit gaat. Dat maakt ook de drempel om naar de universiteit te gaan lager. Het VO-HO netwerk helpt hierbij.

Netwerkactiviteiten vergroten je wereld.

Bert Haalboom

natuurkunde- en NLT-docent