De Bètapartnersconferentie 2022: “Water in haar element”

In onze vakken vervult het veelzijdige element (sic, oudheid) water een veelheid aan rollen: de wonderlijke fysische eigenschappen laat het drijven als vaste stof, een te veel aan water geeft overstromingen, watervervuiling bedreigt leven. Zeker in de bètavakken moet je er dus mee om kunnen gaan! In leerzame lezingen, wonderlijke workshops en rijke rondleidingen bieden we je een inspirerende middag.

HOOGWATER IN NEDERLAND DOOR LAURA VAN DER BLIJ

Het weer heeft een grote invloed op het water. Of het nu om drinkwater gaat of om droge voeten te houden. Laura van der Blij is een ervaren Meteoroloog met een grote passie voor water. Zij heeft jaren bij het KNMI gewerkt als maritiem meteoroloog en hoogwater meteoroloog.

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met: Guus Harms (Vechtstedecollege), Marloes van Putten en Jan Wolters (Regius College Schagen), Liliane Bouma, Monique Jhinnoe en de Vaksteunpuntcoördinatoren (Team Bètapartners).

Meer informatie: https://www.betapartners.nl/betapartnersconferentie-2022/