Cursus nascholing: Quantumwereld

In januari-maart 2021 gaan Hans van Bemmel en Lodewijk Koopman in vijf sessies in op de theorie van quantummechanica, voorbeelden en de vertaling naar de lessituatie. Samen gaan we aan de slag met het maken, bedenken en aanscherpen van opgaven, zodat er direct materiaal is om in de les te gebruiken!

De cursus richt zich op docenten met enige voorkennis van quantumwereld, of er al les in hebben gegeven, maar zich verder willen verdiepen in de quantumtheorie en de vertaling naar de lespraktijk. De cursus wordt online gegeven middels Zoom.

Voor elke bijeenkomst is er lees- en kijkwerk vooraf. Dit vervangt het traditionele hoorcollege. Met een korte quiz vooraf inventariseren we waar belangrijke begripsproblemen zijn. Het eerste uur van iedere online bijeenkomst gaat verder in op deze begripsproblemen. Daarbij is er gelegenheid tot vragen. Een interactieve opzet dus.

In het tweede uur van de online bijeenkomst is er een activiteit waarin we de theorie toepassen en verwerken zodat de vertaling naar de lespraktijk gemaakt kan worden.

Onderwerpen die aan bod komen:

– golven en deeltjes,

– tunneling en spectra,

– vaste-stoffysica,

– geleiders en halfgeleiders,

– kleurstoffen en chemische binding,

– verstrengeling en de EPR-paradox (Einstein-Podolsky-Rosen),

– verband met andere examendomeinen,

– quantum en klassiek.

Voor elk onderwerp wordt nadrukkelijk het verband gelegd met de eindtermen in het examenprogramma.

Studiemateriaal, wordt toegezonden naar huisadres indien gewenst:
Rae, A. (2005). Quantum Physics: A Beginner’s Guide. Oneworld Publications.

Lodewijk Koopman: docent in Alphen aan den Rijn, vakdidacticus Delft, gepromoveerd op didactiek van de quantummechanica.

Hans van Bemmel: docent in Leiden, auteur Nina-module Quantumwereld, winnaar Minnaertprijs.

Lodewijk en Hans hebben deze nascholingscursus enkele jaren geleden ook gegeven onder It’s Academy (de oude naam van Bètapartners).