Docent aan het woord: Christian Gerlich

Christian Gerlich, O&O-docent op het Technasium van het Dr. Nassau College in Assen:

Van mijn school nemen meerdere collega’s deel aan activiteiten van het VO-HO netwerk Noord. Afgelopen jaren heb ik deelgenomen aan een DOT voor TOA’s, de laatste jaren was ik zelfs coach van deze DOT. Ik coach nu de DOT Big Data. Ieder jaar volgen havo- en vwo-leerlingen van het Technasium colleges bij de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen via Science LinX. Via Science LinX leggen we contacten met de hogeschool en het bedrijfsleven en wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld.

Daarnaast doe ik mee aan docentendagen, daar wordt je bijgepraat over de huidige technieken binnen het bedrijfsleven en nieuwe onderzoeken binnen het WO. Momenteel ben ik zeer geïnteresseerd in nanotechnologie als verlengde van het moleculair biologische en biochemische vakgebied. Collega’s van mij hebben stage gelopen bij FabLab. Ze hebben hier kennis opgedaan over digitale technieken. Toegepaste technieken kunnen goed teruggekoppeld worden naar de les. Je kunt bijvoorbeeld beter uitleggen welke technieken en apparatuur gebruikt worden om bepaalde ontwerpen te maken. Docenten vinden zo’n stage interessant. De schoolleiding stimuleert deelname aan de activiteiten en het heeft ook mijn eigen interesse. Naast mijn docentschap ben ik gedetacheerd bij de Rijksuniversiteit Groningen om de samenwerking te stimuleren en lesmaterialen te ontwikkelen en delen.

Op docentendagen wordt je bijgepraat over de huidige technieken binnen het bedrijfsleven en nieuwe onderzoeken binnen het WO.

Christian Gerlich