Docentennetwerk natuurkunde 2020-2021

In het U-Talent Docentennetwerk natuurkunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere natuurkundedocenten uit het VO en HO. De deelnemers kunnen zelf ideeën aandragen voor onderwerpen die zij graag zouden willen bespreken.

De inhoud van de bijeenkomsten heeft drie componenten/doelen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Communityvorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Programma

Maandag 9 november 2020: deeltjesfysica/CERN. Deelnemers krijgen een workshop over een practicum rond LHC-data.

Maandag 18 januari 2021: nader te bepalen, het onderwerp is afhankelijk van de mogelijkheid tot een fysieke bijeenkomst op één van de scholen of op de Uithof.

Maandag 29 maart 2021: quantumfysica. Deelnemers krijgen een STM demonstratie in het lab en voeren experimenten uit die aansluiten bij de nieuwe examenstof over quantumfysica.