Docentennetwerk scheikunde 2020-2021

In het Docentennetwerk scheikunde bieden we vakinhoudelijke verdieping en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met andere scheikundedocenten uit VO en HO.

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Uitwisseling tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van practica: de bedoeling is om met de docenten daadwerkelijk een practicum te doen in een universitaire practicumzaal. Het gaat om het slaan van de brug tussen de middelbareschool-practica en de universitaire practica: wat hebben leerlingen nodig om goed voorbereid bij de universiteit in te stromen?

Daarnaast kunnen de deelnemers aangeven waar interesse in is. Naar aanleiding hiervan kunnen bijvoorbeeld excursies of rondleidingen bij bedrijven georganiseerd worden.

Programma

Woensdag 7 oktober van 19:30-20:30 uur (online): Tijdens de eerste bijeenkomst geeft Dr. Ing. Edwin van den Worm een lezing over medicinale planten als complexe organische synthetici. Hij laat bekende en minder bekende voorbeelden zien van de vaak zeer complexe moleculen die planten kunnen maken en de rol die deze verbindingen spelen bij het ontwikkelen van (nieuwe) geneesmiddelen. Na de lezing bespreken we wat de toepasbaarheid is in de klas.

 

Van de overige bijeenkomsten ligt het programma nog niet vast; de deelnemers kunnen hiervoor zelf ideeën aandragen.