Docent aan het woord: Hans van de Lagemaat

Over een nascholing van VO-HO netwerk Zuid-Holland

In 2018 organiseerden het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland de training Digitale Geletterdheid. Een van de deelnemers was Hans van de Lagemaat, docent wiskunde en NLT aan het Driestar College in Gouda. Hij vindt dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met het onderwijzen van computational thinking en programmeren aan leerlingen. Na deze training weet hij ook hoe.

Hoe maak ik het mogelijk en uitdagend?

De vraag van Hans was niet of, maar hoe hij zijn leerlingen vertrouwd moest maken met computational thinking en programmeren. ‘Natuurlijk ben ik op de hoogte van stroomdiagrammen, blokschema’s, etc. Maar hoe breng ik deze manier van denken effectief over op leerlingen van 12 of 13 jaar?’

Een andere vraag die Hans naar de training bracht, is hoe hij programmeren voor een vwo+ klas in de onderbouw aantrekkelijker kan maken. ‘In deze klas voor hoogbegaafde leerlingen startten we vorig jaar met programmeren’, vertelt hij. ‘De leerlingen leerden achter een computer zelfstandig programmeren met Scratch. Over deze methode was ik niet helemaal tevreden. Daarom zocht ik naar manieren om het minder statisch te maken.’

 

Unplugged en spelenderwijs

Hans geeft aan dat deze training hem vooral didactische inspiratie opleverde. ‘Zo is het mooi dat je ook unplugged leert programmeren. Programmeeropdrachten zonder de computer, die je klassikaal kunt uitvoeren. Zoals met 4 pijltjes en een kleur, een patroon maken in een rooster van 16 vierkantjes en dan je buurman of buurvrouw vragen welk patroon dit is. Verder kun je met programmeren op de computer, specifieke opdrachten veel meer laten leven voor leerlingen. Denk aan debugging: leerlingen moeten hier binnen een programma in Scratch een fout opsporen om het programma te laten werken.’

Integratie

Hans integreert de opgedane kennis inmiddels in zijn reguliere lessen. ‘In de brugklas pakte ik Scratch er al bij tijdens een wiskundeles. Ik vroeg mijn leerlingen wat er verandert in de programmeertaal als je van een vierkant een regelmatige achthoek wilt maken.’ Hans wilt programmeren graag verder integreren in zijn lessen en hoopt dat andere docenten dat ook doen. ‘Tijdens de training hoorde ik van een mededocent dat ze Scratch integreerde in haar kunstvakken. Dat heb ik hier doorgegeven aan onze ‘kunstdocent’. Want als alle docenten ermee aan de slag gaan, dan is digitale geletterdheid straks een vanzelfsprekendheid.’

De Steunpunten organiseren dit jaar weer nieuwe trainingen Digitale Geletterdheid, met een focus op computational thinking. Het is ook mogelijk om een training voor meerdere docenten op uw school te organiseren.