Havo Bèta topprogramma, voor havisten die méér willen

Regionaal VO-HO netwerk Zuid-Holland

Leerlingen moeten worden uitgedaagd, op welk schooltype dan ook. Met die gedachte begonnen dertig havoleerlingen van negen vo-scholen aan het havo bèta topprogramma 2018 van verschillende hogescholen. Talentvolle havisten zijn als beroepsbeoefenaren van de toekomst van belang omdat zij, met hun voorkeur voor een praktische insteek, een bijdrage kunnen leveren aan innovatieve en werkbare oplossingen voor (taaie) maatschappelijke vraagstukken. Het programma geeft invulling aan de grote behoefte van havo-bèta-talenten die veel potentieel hebben dat nog onbenut blijft.

De Hogescholen schotelen de leerlingen verschillende ingewikkelde vraagstukken voor. Zo kwam de Hogeschool InHolland in Delft met de vraag ‘Hoe voeden we in 2050 negen miljard mensen, terwijl momenteel op de aarde slechts 2 procent van het water zoet – en dus bruikbaar – is?’ Bij Hogeschool Leiden gaan de leerlingen aan de slag met de toepassing van virtual reality binnen maatschappelijke thema’s en bij Hogeschool Rotterdam wordt gewerkt op het snijvlak van ontwerpen en gezondheid. “De ervaringen waren positief, heel positief”, concludeert Renée Prins, programmamanager van het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

We willen havo-leerlingen – met een N-profiel – zo’n kans hoe dan ook blijven bieden.

Renée Prins