Profielwerkstukbegeleiding: Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen

Waternet is het eerste en enige watercyclus bedrijf in Nederland: Een combinatie van drinkwater, gemeentelijke taken en waterschapstaken. In deze masterclass gaan we dieper in op de watercyclus en richten we ons op de uitdagingen en innovatieve oplossingen van toekomstig waterbeheer.

Doelstelling

Tijdens deze masterclass laten we zien hoe bètavakken worden toegepast in het waterbeheer. Professionals van Waternet leggen uit wat hun werk inhoudt, nemen je mee op excursie, gaan dieper in op de uitdagingen en oplossingen van toekomstig waterbeheer, en daarna maken we met elkaar de vertaalslag naar het onderwijs.

Programma

De masterclass bestaat uit vier sessies van een dagdeel (16.00 – 20.00 h) en wordt op verschillende locaties van Waternet gegeven.

Het programma ziet er als volgt uit:

Datum
Dinsdag 8 oktober 2019 heeft als thema Drinkwater
Donderdag 14 november 2019 heeft als thema Riolering en afvalwaterzuivering
Dinsdag 10 december 2019 heeft als thema Waterbeheer in stedelijk en buitengebied
Donderdag 16 januari 2020 heeft als thema Klimaatverandering en waterveiligheid