Relevant projectonderwijs door samenwerken met Jane Goodall/Globe/Erasmus+

Verken de mogelijkheden om in je projectonderwijs de grote vraagstukken van onze tijd (bijv klimaat en duurzaamheid) op te nemen en daarbij financiële en praktische ondersteuning te krijgen. Gastsprekers en leerlingen laten voor drie organisaties (Jane Goodall, Globe en Erasmus+) zien hoe ze de school kunnen ondersteunen met interessant lesmateriaal, inspiratie en hun netwerk. Ook leerlingen zijn welkom.

KOM IN ACTIE VOOR EEN BETERE WERELD VOOR MENS, DIER EN MILIEU MET ROOTS & SHOOTS (JANE GOODALL)!

Onze natuur is kwetsbaar en milieuvervuiling blijft een probleem. Ook mishandeling van dieren komt nog steeds voor. Jane Goodall is ervan overtuigd dat elk individu telt, elk individu een rol te spelen heeft en elk individu een verschil maakt. Vanuit die gedachte is zij in 1991 in Tanzania begonnen met het wereldwijde Roots & Shoots programma.
Hierin worden jongeren van kleuterschool tot universiteit geïnspireerd om in actie te komen voor een betere leefomgeving door zelf projecten te bedenken en op te zetten.

WAT IS GLOBE?

GLOBE is een netwerk van scholen die samen natuur en milieu in de schoolomgeving onderzoeken. Ze ontwikkelen lesmaterialen voor de bètavakken en aardrijkskunde, waarbij leerlingen data verzamelen in het veld. Zo helpen ze wetenschappers van o.a. NASA, KNMI, RIVM en Wageningen University & Research.

ERASMUS+ BIEDT FINANCIERING VOOR PROJECTEN VOOR UITWISSELING EN SAMENWERKING

Door internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het po-vo de kans hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen.
Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor strategische partnerschappen in de onderwijs- en jeugdsector, ook internationaal.