TOA Bijeenkomst

Door de corona-perikelen zijn er alweer een tijdlang geen fysieke bijeenkomsten geweest. Hopelijk kunnen we dat in het volgende schooljaar weer gaan opstarten. Vooruitlopend daarop willen wij op donderdag 20 mei ‘s middags een online bijeenkomst organiseren via Zoom. 

De bedoeling is om kennis te maken,  virtuele rondleidingen te geven door enkele TOA werkplekken en ideeën uit te wisselen.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.