Uniek bij U-Talent: meerjarig campusprogramma voor havo- én vwo-leerlingen

Regionaal VO-HO netwerk Utrecht

Bovenbouwleerlingen van de U-Talent Ambitie partnerscholen kunnen deelnemen aan een tweejarig campusprogramma. Zowel havo- als vwo-leerlingen worden hierbij uitgedaagd om zelf onderzoek te doen en zich verder te ontwikkelen op het gebied van bèta en techniek.

De U-Talent Academy is het campusprogramma voor getalenteerde 5/6 vwo-leerlingen. Elke drie weken komen de Academy-leerlingen naar de Universiteit Utrecht om interessante modules te volgen en experimenten te doen. Ze krijgen colleges van onderzoekers, werken in het laboratorium en gaan daarnaast in klas 5 op excursie naar Genève, Oxford, Grenoble of Texel. Leerlingen sluiten de U-Talent Academy af met een certificaat dat toegang kan geven tot een aantal honours programma’s van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Voor getalenteerde 4/5 havo-leerlingen bestaat sinds 2017 een vergelijkbaar pilotprogramma: U-Talent College. Deze leerlingen volgen modules aan de Hogeschool Utrecht, waar ze zich verdiepen in o.a.  duurzaam bouwen, E-Health en robotica. Daarnaast werken ze in groepjes samen aan een ontwerpproject rondom een actueel thema. In 2019-2020 start een nieuwe groep van achttien verschillende U-Talent partnerscholen. 

Leerling over UTA: “Je leert dingen die je normaal op school niet doet, bijvoorbeeld een ECG maken van het hart of programmeren.”