Actief aan de slag met kunstmatige intelligentie

Artificial Intelligence (AI) is een van de belangrijke ontwikkelingen van deze tijd. Ongetwijfeld heb je over AI gelezen op het internet of in kranten. AI is allang niet meer een “ver van je bed show”. Je bent er ongetwijfeld al in aanraking mee geweest. Denk aan het systeem dat bepaald welke reclames je op YouTube ziet, of welke films je aangeboden wordt op Netflix. 

En zo is ook de gemeente Amsterdam bezig met de vraag hoe AI toegepast kan worden ten behoeve van haar burgers. De afgelopen jaren is er een groot aantal projecten geïnitieerd, waaronder het project Object Detection Kit (ODK). ODK is een beeldherkenningskit voor de gemeenten om verschillende soorten objecten op straat automatisch te detecteren en zo een reëel beeld te krijgen van wat er in de stad gebeurt. Objecten kunnen variëren van zoekgeraakte vuilnis, bouwplaatsen, straatmeubilair, graffiti, zwerfvuil of bijvoorbeeld defecten aan de weg. Door het inzetten van deze technologie wordt vroegtijdige bewustwording en efficiëntere dienstverlening mogelijk gemaakt en wordt bijgedragen aan een schonere en functionelere stad.

Tijdens deze vakbijeenkomst willen we je inspireren over hoe AI ingezet kunt worden, specifiek bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben we volop ruimte gereserveerd voor twee interactieve workshops waarin je zelf actief aan de slag kunt met (gratis) lesmateriaal dat je daarna in je eigen klas in kunt zetten.